Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Kształcenie na odległość

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice

Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach określono sposób i tryb organizowania kształcenia na odległość w placówce.

Od 25 marca 2020 szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczno - wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Treść zarządzenia

Poradnik "Kształcenie na odległość" opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - zobacz