Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Informacje

pedagog: Ewa Wojciechowska, tel. 25 794 32 57

psycholog: Sebastian Matulaniec, tel. 25 794 32 57

psycholog: Edyta Starostka, tel. 25 794 32 57

pedagog specjalny: Iwona Łukaszewska, tel. 25 794 32 62

pedagog specjalny: Martyna Księżopolska, tel. 25 794 32 62

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p. 216 i p.217)

Godziny pracy pedagoga
poniedziałek 850 - 1350
wtorek 850 - 1350
środa 800 - 1400
czwartek 1230 - 1730
piątek 800 - 1340

Godziny pracy psychologa
Poniedziałek 800 - 1300
1330 - 1730
Wtorek 1230 - 1730
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1300
Piątek 900 - 1100

Godziny pracy pedagoga specjalnego
Poniedziałek 800 - 1230
Wtorek 800 - 1230
1400 - 1730
Środa 1200 - 1730
Czwartek 800 - 1230
1400 - 1730
Piątek 800 - 1100
1230 - 1630

Pedagog i psycholog udzielają porad w zakresie:

 1. Udzielania pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów
  1. kłopoty osobiste i rodzinne
  2. kłopoty ze zdrowiem
  3. problemy z uzależnieniami
  4. konflikty z rówieśnikami, nauczycielami , rodzicami
  5. poradnictwo zawodowe
  6. problemy z nauką
  7. pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w trakcie codziennej nauki w szkole
  8. opieka nad uczniami z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 3. Organizowanie zajęć grupowych dla uczniów (adaptacyjno-integracyjnych ,zawodoznawczych i innych )
 4. Pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej

Zapraszamy do współpracy!!!!!


DRODZY UCZNIOWIE

Jeśli coś Was niepokoi, denerwuje, macie trudności lub pytania, ale z różnych powodów nie chcecie przyjść z nimi bezpośrednio do psychologa lub pedagoga możecie skorzystać z dwóch możliwości:

1. SKRZYNKI ZAUFANIA:

Znajduje się w korytarzyku przy gabinecie pielęgniarki.

2. SZKOLNEGO TELEFONU ZAUFANIA: 25 794 32 57

Dyżur przy telefonie pełnią na zmianę pedagog i psycholog szkolny (wg wykazu godzin pracy)

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p.216 i p.217)

Dzięki Waszym spostrzeżeniom będziemy mogli zareagować w sytuacjach niepożądanych, dbając jednocześnie o Wasze bezpieczeństwo, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia.