Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Informacje

pedagog: pani Ewa Wojciechowska, tel. 25 794 32 57

psycholog: pan Sebastian Matulaniec, tel. 25 794 32 57

pedagog specjalny: pani Iwona Łukaszewska, tel. 25 794 32 62

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p.217)

Godziny pracy pedagoga
poniedziałek 1100 - 1730
wtorek 800 - 1500
środa 800 - 1400
czwartek 1000 - 1730
piątek 850 - 1450

Godziny pracy psychologa
Poniedziałek 800 - 1400
Wtorek 1200 - 1730
Środa 1200 - 1600
Czwartek 800 - 1312
Piątek 1300 - 1630

Godziny pracy pedagoga specjalnego
Poniedziałek 800 - 1400
Wtorek 800 - 1400
Środa 1100 - 1730
Czwartek 800 - 1406
Piątek 800 - 1200

Pedagog i psycholog udzielają porad w zakresie:

 1. Udzielania pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów
  1. kłopoty osobiste i rodzinne
  2. kłopoty ze zdrowiem
  3. problemy z uzależnieniami
  4. konflikty z rówieśnikami, nauczycielami , rodzicami
  5. poradnictwo zawodowe
  6. problemy z nauką
  7. pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w trakcie codziennej nauki w szkole
  8. opieka nad uczniami z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 3. Organizowanie zajęć grupowych dla uczniów (adaptacyjno-integracyjnych ,zawodoznawczych i innych )
 4. Pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej

Zapraszamy do współpracy!!!!!


DRODZY UCZNIOWIE

Jeśli coś Was niepokoi, denerwuje, macie trudności lub pytania, ale z różnych powodów nie chcecie przyjść z nimi bezpośrednio do psychologa lub pedagoga możecie skorzystać z dwóch możliwości:

1. SKRZYNKI ZAUFANIA:

Znajduje się w korytarzyku przy gabinecie pielęgniarki.

2. SZKOLNEGO TELEFONU ZAUFANIA: 25 794 32 57

Dyżur przy telefonie pełnią na zmianę pedagog i psycholog szkolny (wg wykazu godzin pracy)

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p.217)

Dzięki Waszym spostrzeżeniom będziemy mogli zareagować w sytuacjach niepożądanych, dbając jednocześnie o Wasze bezpieczeństwo, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia.