Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Informacje

pedagog: pani Ewa Wojciechowska, tel. 25 794 32 57

psycholog: pani Dorota Mroczek, tel. 25 794 32 57

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p.217)

Godziny pracy pedagoga
poniedziałek 850 - 1520
wtorek 800 - 1200
środa 1200 - 1520
czwartek 800 - 1330
piątek 1145 - 1425

Godziny pracy psychologa
Poniedziałek 1200 - 1600
Wtorek 1200 - 1520
Środa 800 - 1240
Czwartek 1200 - 1600
Piątek 915 - 1520

Pedagog i psycholog udzielają porad w zakresie:

 1. Udzielania pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów
  1. kłopoty osobiste i rodzinne
  2. kłopoty ze zdrowiem
  3. problemy z uzależnieniami
  4. konflikty z rówieśnikami, nauczycielami , rodzicami
  5. poradnictwo zawodowe
  6. problemy z nauką
  7. pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w trakcie codziennej nauki w szkole
  8. opieka nad uczniami z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 3. Organizowanie zajęć grupowych dla uczniów (adaptacyjno-integracyjnych ,zawodoznawczych i innych )
 4. Pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej

Zapraszamy do współpracy!!!!!


DRODZY UCZNIOWIE

Jeśli coś Was niepokoi, denerwuje, macie trudności lub pytania, ale z różnych powodów nie chcecie przyjść z nimi bezpośrednio do psychologa lub pedagoga możecie skorzystać z dwóch możliwości:

1. SKRZYNKI ZAUFANIA:

Znajduje się w korytarzyku przy gabinecie pielęgniarki.

2. SZKOLNEGO TELEFONU ZAUFANIA: 794-32-57

Dyżur przy telefonie pełnią na zmianę pedagog i psycholog szkolny (wg wykazu godzin pracy)

Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się na i piętrze przy sali fitness (p.217)

Dzięki Waszym spostrzeżeniom będziemy mogli zareagować w sytuacjach niepożądanych, dbając jednocześnie o Wasze bezpieczeństwo, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia.