Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Dyrektorzy

"Czymże jest pamięć, jeśli nie powrotem w czasie... Niezwykłym wehikułem, który pozwala nam odbyć podróż ku temu, co minione. Zadziwiające jest, że im dalej jesteśmy od tego, co przeżyliśmy, tym mocniej za tym tęsknimy. Liść, kwiat, szkolny dzwonek, pierwsza a może ostatnia ławka, sukcesy, porażki, czyjś uśmiech, ciepło dłoni... Pamięć to malarz powrotów, to "dusza utęskniona" przywracająca okruchy życia"...

Siedlecki „Elektryk” był zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół naszej szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Pragnę wyrazić uznanie dla dwunastu Dyrektorów Szkoły – moich poprzedników. W hołdzie od całej społeczności szkolnej, z okazji V Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli „Elektryka” w 2013 roku, przygotowaliśmy GALERIĘ DYREKTORÓW SZKOŁY. Portrety wykonał p. Krzysztof Mioduszewski – absolwent szkoły z 1974 roku.

DYREKTORZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH

 1. Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska (1903 – 1914),
 2. Stanisław Szymański (1919 – 1927),
 3. Inż. Aleksander Jankowski (1927 – 1950),
 4. Inż. Antoni Kowerczuk (1950 – 1952),
 5. Leon Strzempioł (1952 – 1956),
 6. Władysław Piotrowski (1956 – 1957),
 7. mgr inż. Władysław Szczepański (1957 – 1974),
 8. mgr inż. Ryszard Makosz (1974 – 1978),
 9. mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek (1978 – 1988),
 10. mgr Maria Krajewska (1988 – 1991),
 11. inż. Mieczysław Prekurat (1991 – 2002),
 12. mgr inż. Mirosław Osiński (2002 – 2007),
 13. mgr inż. Krystyna Więcławek (2007 – 2014).

Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska (1903 – 1914)Stanisław Szymański (1919 – 1927)inż. Aleksander Jankowski (1927 – 1950)

inż. Antoni Kowerczuk (1950 – 1952)Leon Strzempioł (1952 – 1956)Władysław Piotrowski (1956 – 1957)

mgr inż. Władysław Szczepański (1957 – 1974)mgr inż. Ryszard Makosz (1974 – 1978)mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek (1978 – 1988)

mgr Maria Krajewska (1988 – 1991)inż. Mieczysław Prekurat (1991 – 2002)mgr inż. Mirosław Osiński (2002 – 2007)

mgr inż. Krystyna Więcławek (2007 – 2014)

Tekst: Absolwentka i Dyrektor Szkoły - Krystyna Więcławek