Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Sztandar szkoły

Sztandar szkoły został ufundowany przez absolwentów szkoły, którzy ukończyli pięcio - i trzyletnie Technikum Elektryczne w latach 1966-1976 na I Zjazd Absolwentów 07.10.1995 roku.

Fotografie wykonał mgr Tomasz Końko.