Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Rada pedagogiczna

Dyrekcja

Tabela zawiera listę nazwiska dyrektorów
Jerzy Kopański dyrektor
Anna Kisielińska wicedyrektor
Monika Jankowska wicedyrektor
Rafał Polański wicedyrektor
Mateusz Szmitkowski wicedyrektorNauczyciele zatrudnieni w Szkole

Tabela zawiera listę nauczycieli zatrudnionych w szkole
Nazwisko i imię Przedmiot
Alaba Czesław fizyka, informatyka
Baj Dariusz Informatyka
Bartoń Michał historia, wos
Becher Mateusz wychowanie fizyczne
Boczarska Urszula przedmioty zawodowe
Borkowski Robert przygotowanie wojskowe
edukacja dla bezpieczeństwa
Brodacka Joanna matematyka
Bryłka Agata język niemiecki
Bryłka Artur wychowanie fizyczne
Bukład Anna nauczyciel wspomagający
Chaberska Izabela wychowanie fizyczne
Charczuk Wiesław historia
Cieślik Monika język polski
Ciulak Elżbieta matematyka
Cyganowski Rafał przedmioty zawodowe
Cymbor Agnieszka język angielski
Czech Halina przedmioty zawodowe
Czeżyk Marcin wychowanie fizyczne
Czmoch Karol język angielski
Daniluk Robert informatyka
Dmowska Aleksandra język polski
Dmowska Wanda przedsiębiorczość
Domańska Ewa matematyka
Dorosz Grzegorz przedmioty zawodowe
Dreszer Aneta historia
Dziedzic - Myka Iwona biologia
Fiuk Magdalena chemia
Garwoliński Jacek wychowanie fizyczne
Gizińska Anna język angielski
Godziewska Ewa świetlica
Golec Agnieszka biologia
Gontarska Harasim Ilona wych. internatu
Hodun Wąsowska Joanna wych. internatu
ks. Iwańczuk Bogdan religia
Jankowska Monika język rosyjski
Jastrzębska Marlena wychowanie fizyczne
Jastrzębska Pypowska Ewa biblioteka
Jastrzębski Piotr przedmioty zawodowe
Jędrzejuk Konrad informatyka
Jodłowska Jana język rosyjski
Jóźwiak Łukasz wiedza o kulturze
Kacprzak Joanna matematyka
Karpiniuk Monika wychowawca internatu
Kisielińska Anna matematyka
Kisielińska Małgorzata język angielski
Klimek Michał przedmioty zawodowe
Kokoszkiewicz Barbara język polski
Konopka Janusz wychowanie fizyczne
Konopka Radosław język angielski
Końko Tomasz religia
Kopański Jerzy przedmioty zawodowe
ks. Kostecki Tomasz religia
Kosyl Edyta język polski
Kozioł Paulina matematyka
Kryczka Izabela język rosyjski
Krzemiński Piotr wychowanie fizyczne
Kuś Joanna fizyka, chemia
Kuźmiuk Jolanta język angielski / język niemiecki
Lewicki Mateusz przedmioty zawodowe
Lewoniec Marek przedmioty zawodowe
Lipińska Stefania język polski
Lorens Adam przedmioty zawodowe
Łęczycka Katarzyna język polski
Łęczycki Mirosław wychowanie fizyczne
Łopaciuk Jacek geografia
Ługowska Monika wiedza o społeczeństwie
Łukasiewicz Marta język angielski
Łukaszewska Iwona pedagog specjalny
Makłowicz Fajkowska Marlena nauczyciel wspomagający
Matulaniec Sebastian psycholog
Mazurkiewicz Beata język polski
Michalak Włodzimierz przedmioty zawodowe
Misiak Adam historia, geografia
Mieszczyński Mateusz przedmioty zawodowe
Mroczek Dorota psycholog
Naumiuk Krzysztof fizyka
Nicewicz Jacek edukacja dla bezpieczeństwa
Nowacki Mirosław informatyka
Nowak Andrzej informatyka
Nowak Edyta przedmioty zawodowe
Olczak Małgorzata biblioteka
Olędzki Tomasz przedmioty zawodowe
Pawluk Anna język niemiecki
Piechocka Agnieszka język angielski
Piłat Adam informatyka
Piskorz-Kruk Bożena biologia, geografia
Pleszczyńska Anna internat
Pniewska-Tararuj Izabela przedmioty zawodowe
Polański Rafał przedmioty zawodowe
Prekurat Piotr informatyka
Prekurat Wiktoria informatyka
Pycka Janusz przedmioty zawodowe
Rodak Przemysław wychowanie fizyczne
Rucińska Wioletta język angielski
Rydzewska Agata język niemiecki
Rzeszótko Zuzanna fizyka
Skolimowska Agata matematyka
Skrobecka Beata kierownik internatu
ks. Sobieszek Wojciech religia
Staręga Magdalena Język angielski
Sterna Jakub wychowanie fizyczne
Szczerkowska Dagmara język angielski
Szczygieł Katarzyna wych. internatu
Szmitkowska Alicja język angielski
Szmitkowski Mateusz informatyka
Świderski Adrian wychowanie fizyczne
Talacha Katarzyna język angielski
Toczyski Rafał wych. internatu
Tokajuk Grzegorz informatyka
Trębicka Wanda język rosyjski
Woińska Monika matematyka
Woliński Grzegorz przedmioty zawodowe
Wojciechowska Ewa pedagog
Wyrzykowska Anna biblioteka
Zgorzałek Marta język polski
Zych Elżbieta matematyka