Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Historia internatu

Internat założono w roku 1954 dnia 01 września. Mieścił się on wówczas w budynku Technikum Mechanicznego przy ulicy Szopena nr 8. Pierwszymi wychowankami internatu byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Internat zamieszkiwało 70 wychowanków. W roku szkolnym 54/55, a więc w pierwszym roku istnienia trzykrotnie zmieniała się kadra kierownicza. Kolejno funkcję kierownika pełnili: Ansgary Lichaczewski, Henryk Kłoś, Zygmunt Stopczyński. W związku z rozbudową Technikum Mechanicznego w roku 1956 internat został przeniesiony na ulicę Konarskiego nr 9, dla potrzeb którego dobudowano drugie piętro w budynku szkoły. Internat zajmował 11 sal, zamieszkiwało je 180 wychowanków. Z powodu rosnących potrzeb lokalowych szkoły w roku 1961 na internat zaadoptowano baraki po Żeńskim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Obecny budynek internatu został wybudowany ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Do użytku przekazano go w roku 1970.