Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Praktyki zawodowe

Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Mateusz Szmitkowski (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 2020/2021:

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Liczba tygodni

Zawód / specjalność

Daty

1

Praktyka zawodowa

3at

4

Technik elektronik

01.03 – 26.03.2021 r.

2

Praktyka zawodowa

3bt

4

Technik OZE i energetyk 01.03 – 26.03.2021 r.

3

Praktyka zawodowa

3ct

4

Technik elektryk

01.03 – 26.03.2021 r.

4

Praktyka zawodowa

3dt

4

Technik mechatronik

01.03 – 26.03.2021 r.

5

Praktyka zawodowa

3it

4

Technik informatyk

01.03 – 26.03.2021 r.

6

Praktyka zawodowa

3mt

4

Technik mechanik

01.03 – 26.03.2021 r.

7

Praktyka zawodowa

3tt

4

Technik teleinformatyk

01.03 – 26.03.2021 r.

8

Praktyka zawodowa

2at

4

Technik elektronik

04.05 – 31.05.2021 r.

9

Praktyka zawodowa

2bt

4

Technik OZE i energetyk

04.05 – 31.05.2021 r.

10

Praktyka zawodowa

2ct

4

Technik elektryk

04.05 – 31.05.2021 r.

11

Praktyka zawodowa

2dt

4

Technik mechatronik

04.05 – 31.05.2021 r.

12

Praktyka zawodowa

2it

4

Technik informatyk

04.05 – 31.05.2021 r.

13

Praktyka zawodowa

2mt

4

Technik mechanik

04.05 – 31.05.2021 r.

14

Praktyka zawodowa

2tt

4

Technik teleinformatyk

04.05 – 31.05.2021 r.


PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).
Dla klas drugich praktyka trwa 120 godzin (6 godzin dziennie x 20 dni).

Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką
i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.

  1. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 roku (klasy trzecie) lub do 26 lutego 2021 roku (drugie).
  2. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do szkoły na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
  2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

  1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do wychowawcy.