Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Praktyki zawodowe

Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Mateusz Szmitkowski (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 2022/2023:

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Liczba tygodni

Zawód / specjalność

Daty

1

Praktyka zawodowa

4ta

4

Technik elektronik

27.02 - 24.03.2023 r.

2

Praktyka zawodowa

4tb

4

Technik OZE i energetyk 27.02 - 24.03.2023 r.

3

Praktyka zawodowa

4tc

4

Technik elektryk

27.02 - 24.03.2023 r.

4

Praktyka zawodowa

4td

4

Technik mechatronik

27.02 - 24.03.2023 r.

5

Praktyka zawodowa

4ti

4

Technik informatyk

27.02 - 24.03.2023 r.

6

Praktyka zawodowa

4tm

4

Technik mechanik

27.02 - 24.03.2023 r.

7

Praktyka zawodowa

4tl

4

Technik teleinformatyk

27.02 - 24.03.2023 r.

8

Praktyka zawodowa

3at

3

Technik elektronik 08.05 – 26.05.2023 r.

9

Praktyka zawodowa

3bt

3

Technik OZE i energetyk 08.05 – 26.05.2023 r.

10

Praktyka zawodowa

3ct

3

Technik elektryk 08.05 – 26.05.2023 r.

11

Praktyka zawodowa

3dt

3

Technik mechatronik 08.05 – 26.05.2023 r.

12

Praktyka zawodowa

3it

3

Technik informatyk 08.05 – 26.05.2023 r.

13

Praktyka zawodowa

3mt

3

Technik mechanik 08.05 – 26.05.2023 r.

14

Praktyka zawodowa

3tt

3

Technik teleinformatyk 08.05 – 26.05.2023 r.


PROGRAMY PRAKTYK

Zawód

link

technik elektronik PROGRAM
technik elektryk PROGRAM
technik mechatronik PROGRAM
technik energetyk PROGRAM
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej PROGRAM
technik informatyk PROGRAM
technik teleinformatyk PROGRAM
technik mechanik PROGRAM

PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 120 godzin (8 godzin dziennie x 15 dni).
Dla klas na podbudowie szkoły podstawowej trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).

Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką
i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.

  1. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2023 roku (termin luty-marzec) lub do 31 marca 2023 roku (termin majowy).
  2. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do szkoły na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
  2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

  1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do wychowawcy.