Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Praktyki zawodowe

Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Mateusz Szmitkowski (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 2023/2024:

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Liczba tygodni

Zawód / specjalność

Daty

1

Praktyka zawodowa

4at

4

Technik elektronik

26.02 - 22.03.2024 r.

2

Praktyka zawodowa

4bt

4

Technik OZE 26.02 - 22.03.2024 r.

3

Praktyka zawodowa

4ct

4

Technik elektryk

26.02 - 22.03.2024 r.

4

Praktyka zawodowa

4dt

4

Technik mechatronik

26.02 - 22.03.2024 r.

5

Praktyka zawodowa

4it

4

Technik informatyk

26.02 - 22.03.2024 r.

6

Praktyka zawodowa

4mt

4

Technik mechanik i energetyk

26.02 - 22.03.2024 r.

7

Praktyka zawodowa

4tt

4

Technik teleinformatyk

26.02 - 22.03.2024 r.

8

Praktyka zawodowa

3at

3

Technik elektronik 06.05 – 24.05.2024 r.

9

Praktyka zawodowa

3bt

3

Technik OZE i mechanik 06.05 – 24.05.2024 r.

10

Praktyka zawodowa

3ct

3

Technik elektryk 06.05 – 24.05.2024 r.

11

Praktyka zawodowa

3dt

3

Technik mechatronik 06.05 – 24.05.2024 r.

12

Praktyka zawodowa

3it, 3kt

3

Technik informatyk 06.05 – 24.05.2024 r.

14

Praktyka zawodowa

3tt

3

Technik teleinformatyk 06.05 – 24.05.2024 r.


PROGRAMY PRAKTYK

Zawód

link

technik elektronik PROGRAM
technik elektryk PROGRAM
technik mechatronik PROGRAM
technik energetyk PROGRAM
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej PROGRAM
technik informatyk PROGRAM
technik teleinformatyk PROGRAM
technik mechanik PROGRAM

PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 120 godzin (8 godzin dziennie x 15 dni).
Dla klas na podbudowie szkoły podstawowej trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).

Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką
i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.

  1. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024 roku (termin luty-marzec) lub do 29 marca 2024 roku (termin majowy).
  2. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do szkoły na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
  2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

  1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do wychowawcy.