Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zainteresowania

Swoje zainteresowania młodzież może rozwijać w sekcjach.

W internacje prowadzone są:

  • sekcja kulturalno-oświatowa
  • sekcja DKF
  • kronika internatu
  • sekcja nauki
  • sekcja higieniczno-sanitarna
  • sekcja gospodarcza
  • MRI
  • Wolontariat
  • sekcja sportowa

Sekcja kulturalno - oświatowa pomaga w organizacji imprez internackich, dyskotek oraz wyjść na imprezy poza teren internatu np. na wystawy czy imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.

Sekcja DKF organizuje spotkania w klubie Relax, podczas których młodzież oglada wspólnie film,a nastepnie prowadzone są dysksje na jego temat. Młodzież ma również organziowane wyjścia do kina.

W kronice internatu opisywane są imprezy internackie, wyjścia na imprezy poza internat i inne ciekawe wydarzenia.

Sekcja nauki organizuje pomoc koleżeńską słabszym uczniom.

Sekcja sanitarno - higieniczna zajmuje się współpracą z Sanepidem, organizowane są pogadanki i wyświetlane filmy na temat profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Sekcja gospodarcza zajmuje się wykonywaniem drobnych napraw w internacie oraz wykonwaniem prac porządkowych na terenie internatu.

MRI (Młodzieżowa Rada Internatu) zajmuje się głównie orgaznizowaniem imprez integracyjnych, rozwijaniem zaintersowań i uzdolnień mlodzieży.

Wolontariat organizuje różne dobroczynne akcje.Wolntariusze oddają Krew w Centrum Krwiodawstwa,organziowane są zbiórki darów dla Caritasu i świąteczne kiermasze. Uzbierane pieniądze przeznaczamy między innymi na pomoc dla wychowanków internatu.

W ramach sekcji sportowej odbywają się mecze piłki nożnej i siatkowej. Chłopcy korzystają również z siłowni a dziewczęta z sali fitness. Młodzież korzysta też z boiska przed internatem. Sekcja sportowa wspólpracuje z internatem LO B.Prusa, gdzie odbywają się mecze piłki nożnej.