Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

Rok szkolny 2020/2021

Tabela zawiera prezydium rady rodziców
L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Jolanta Byczyńska przewodniczący
2 Aneta Karczmarska v-ce przewodnicząca
3 Agnieszka Anusiewicz skarbnik
4 Marta Chmielewska sekretarz
5 Ewa Celińska członek
6 Bożena Gryczewska członek
7 Paweł Szmitkowski przew. Kom. Rewiz.
8 Małgorzata Rutkowska członek kom.rewiz.
9 Beata Kudelska członek kom.rewiz.