Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

Rok szkolny 2022/2023

Tabela zawiera prezydium rady rodziców
L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Tomasz Pluchrat przewodniczący
2 Agnieszka Głuchowska v-ce przewodnicząca
3 Agnieszka Anusiewicz skarbnik
4 Beata Kudelska sekretarz
5 Artur Kosieradzki członek
6 Jolanta Lipińska członek
7 Małgorzata Rutkowska członek
8 Elżbieta Szczerbaciuk członek
9 Paweł Szmitkowski przew. Kom. Rewiz.
10 Anna Gębicka członek kom.rewiz.
11 Elżbieta Seroka członek kom.rewiz.