Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

Rok szkolny 2021/2022

Tabela zawiera prezydium rady rodziców
L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Jolanta Byczyńska przewodniczący
2 Agata Czyżewska v-ce przewodnicząca
3 Agnieszka Anusiewicz skarbnik
4 Marta Chmielewska sekretarz
5 Agnieszka Głuchowska członek
6 Małgorzata Rutkowska członek
7 Elżbieta Szczerbaciuk członek
8 Paweł Szmitkowski przew. Kom. Rewiz.
9 Tomasz Pluchrat członek kom.rewiz.
10 Beata Kudelska członek kom.rewiz.