Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

Rok szkolny 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Marek Wieliczko przewodniczący
2 Aneta Karczmarska v-ce przewodnicząca
3 Agata Czyżewska skarbnik
4 Marta Chmielewska sekretarz
5 Beata Kudelska członek
6 Mariusz Barancewicz członek
7 Artur Kosieradzki członek
8 Małgorzata Rutkowska członek
9 Jolanta Byczyńska przew. Kom. Rewiz.
10 Elżbieta Seroka członek kom.rewiz.
11 Agnieszka Anusiewicz członek kom.rewiz.