Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Pamięć i wdzięczność

Nauczyciele i wychowawcy uczący w naszej szkole oraz inni pracownicy, którzy odeszli na zawsze, ale pozostali w naszej pamięci. Wdzięczni Im, odwiedzamy miejsca ich wiecznego spoczynku:

Tabela zawiera listę pracowników naszej szkoły, którzy odeszli na zawsze
imię i nazwisko przedmiot / lata pracy w „Elektryku” cmentarz/kwatera
Feliks Ambroziewicz przedmioty ogólnokształcące
1954 1967
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Grażyna Barasińska przedmioty zawodowe
1992 — 2001
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Janina Barbaszyńska matematyka
1962 — 1990
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Kazimierz Błota zajęcia praktyczne
1924 — 1971
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Leon Boruc zajęcia praktyczne
1961 — 1975
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Janina Anna Borys Kitlińska przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Łucja Bylicka matematyka
1952 — 1972
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Stefan Cendrowski przedmioty zawodowe
1955 — 1976
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Antoni Długołęcki zajęcia praktyczne
1922 — 1970
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Andrzej Garwoliński wychowanie fizyczne
1983 1988
1990 — 1996
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Leopold Gieruk przedmioty zawodowe
1963 — 1998
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Zofia Grala historia
1969 — 1980
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Henryk Gut wychowanie fizyczne
1972 — 1973
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Kazimiera Kamińska biblioteka
1977 — 1995
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Jan Krasowski zajęcia praktyczne
1990 — 1996
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Stefan Kulikowski zajęcia praktyczne
1952 — 1976
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Ansgary Lichaczewski wychowanie fizyczne
1951 — 1971
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Danuta Ludwiczuk biblioteka
1974 — 1977
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Ryszard Makosz dyrektor szkoły
1956 — 1978
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Cezary Misztela fizyka
1989 — 2003
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Jan Młynarski kierownik administracyjny
1964 — 1974
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Anna Muszyńska świetlica
1950 — 1969
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Adam Nurzyński przysposobienie obronne
1979 — 1992
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Franciszek Osiński zajęcia praktyczne
1939 — 1975
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Barbara Płatkowska biblioteka
1975 — 1987
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Mieczysław Radczuk kierownik internatu
1975 — 1978
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Wojciech Rumak przedmioty zawodowe
1969 — 1973
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Władysław Rybiński zajęcia praktyczne
1960 — 1972
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Czesław Rynkiewicz przedmioty zawodowe
1960 — 1975
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Ekspedyt Rzadkowolski nauczyciel wychowania fizycznego
1961 — 1975
1987 — 1991
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Eustachy Semczyszyn przedmioty zawodowe
1969 — 1996
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Kazimierz Seroczyński zajęcia praktyczne
1954 — 1970
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Henryk Skibniewski przedmioty zawodowe / v-ce dyrektor
1972 — 1975
w Warszawie
Jan Stachowicz zajęcia praktyczne
1964 — 1985
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Konstanty Strukow kierownik wrsztatów
1960 — 1972
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Leon Strzempioł zajęcia praktyczne
1936 — 1970
dyrektor szkoły
1952 — 1956
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Władysław Szczepański dyrektor szkoły
1957 — 1973
w Warszawie
Jan Szulakiewicz język rosyjski / v-ce dyrektor
1955 — 1975
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Tadeusz Szymański zajęcia praktyczne
1954 — 1980
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Aniela Wiśniewska historia
1952 — 1965
Jan Wójczyk przedmioty zawodowe
1965 — 1989
w Warszawie
Stefan Wojtowicz zajęcia praktyczne
1938 — 1972
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Edward Zalewski zajęcia praktyczne
1954 1974
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Jadwiga Zbucka matematyka
1963 — 1972
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Bogdan Ziontek historia
1985 — 2007
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Marek Zwoliński przedmioty zawodowe
1974 1986
kierownik administracyjny
1990 — 1996
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Michał Żukowski zajęcia praktyczne
1929 — 1965
przy ul. Cmentarnej
w Siedlcach
Franciszek Stokowski PO / ekonomika
1973-1993
przy ul. Janowskiej
w Siedlcach
Stanisław Jerzy Mitek przedmioty zawodowe
1965 - 2002
wicedyrektor
1965 – 1978
dyrektor szkoły
1978 - 1988

Aleja Zasłużonych
przy ul. Cmentarnej
​w Siedlcach