Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Darowizna

Prezydium Rady Rodziców ZSP Nr 1 w Siedlcach

informuje, że podjęto uchwałę dotyczącą rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

180 zł

Wpłat prosimy dokonywać jednorazowo lub w dwóch ratach najpóźniej do 31.03.2024r.

na rachunek bankowy 75 9194 0007 0000 2222 2000 0010

lub gotówką w księgowości szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Tomasz Pluchrat