Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Darowizna

Darowizna na Radę Rodziców

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Prezydium Rady Rodziców ustaliło darowiznę na cele szkoły w kwocie 150 zł lub (w szczególnych przypadkach) kwoty zadeklarowanej.

Wpłaty prosimy dokonywać w księgowości szkoły (p. 102B) lub na konto

BS Siedlce nr 75 91940007 0000 2222 2000 0010

Wzór przelewu

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły.

Rada rodziców wspomaga działalność szkoły. Z uzyskanych funduszy finansuje wyposażenie w sprzęt, remontuje sale lekcyjne, funduje uczniom nagrody, zakupuje lektury szkolne oraz współfinansuje imprezy kulturalno-rozrywkowe dla uczniów.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękujemy za dobrowolne wsparcie wsparcie finansowe naszej szkoły.