Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Darowizna

Darowizna na Radę Rodziców

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 Prezydium Rady Rodziców ustaliło darowiznę na cele szkoły w kwocie 150 zł lub (w szczególnych przypadkach) kwoty zadeklarowanej.

Wpłaty prosimy dokonywać w księgowości szkoły (p. 102B) lub na konto

BS Siedlce nr 75 91940007 0000 2222 2000 0010

Wzór przelewu (140 KB, PDF)

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły.

Rada rodziców wspomaga działalność szkoły. Z uzyskanych funduszy finansuje wyposażenie w sprzęt, remontuje sale lekcyjne, funduje uczniom nagrody, zakupuje lektury szkolne oraz współfinansuje imprezy kulturalno-rozrywkowe dla uczniów.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękujemy za dobrowolne wsparcie wsparcie finansowe naszej szkoły.