Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LP RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL
1 Zespół muzyczny Łukasz Jóźwiak
2 Szkolne Koło Caritas ks. Bogdan Iwańczuk
Tomasz Końko
3 Szkolne Koło Fotograficzne Tomasz Końko
4 Szkolne Koło KSM ks. W. Sobieszek
5 Sztandar szkoły Jacek Nicewicz
6 Koszykówka dziewcząt Piotr Krzemiński
7 Koszykówka chłopców Piotr Krzemiński
8 Piłka ręczna chłopców Jacek Garwoliński
9 Piłka siatkowa dziewcząt Janusz Konopka
10 Piłka siatkowa chłopców Mateusz Becher
11 Wspinaczka sportowa Jacek Garwoliński
12 Fakultety z geografii dla uczniów klas 4al Bożena Piskorz-Kruk
13 Podstawy robotyki i automatyki dla informatyka Mirosław Nowacki
14 Koło Automatyki i Robotyki Michał Klimek
15 Akademia CISCO Andrzej Nowak
Adam Piłat
16 Zajęcia rozwijające zainteresowania elektroniczne uczniów Włodzimierz Michalak
17 Zajęcia z fizyki dla maturzystów Joanna Kuś
Marek Pleszczyński
18 Zajęcia dodatkowe do matury rozszerzonej dla klas 4al i 4bl Agnieszka Cymbor

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 13 września 2023 r.