Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 20219/2022

LP RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL
1 Zespół muzyczny Łukasz Jóźwiak
2 Szkolne Koło Caritas ks. Bogdan Iwańczuk
Tomasz Końko
3 Szkolne Koło Fotograficzne Tomasz Końko
4 Szkolne Koło KSM ks. W. Sobieszek
Tomasz Końko
5 Sztandar szkoły Jacek Nicewicz
6 Koszykówka dziewcząt Piotr Krzemiński
7 Koszykówka chłopców Piotr Krzemiński
8 Piłka ręczna chłopców Jacek Garwoliński
9 Piłka ręczna dziewcząt Artur Bryłka
10 Piłka siatkowa dziewcząt Janusz Konopka
11 Piłka siatkowa chłopców Mateusz Becher
12 Wspinaczka sportowa Jacek Garwoliński
13 Zajęcia wprzygotowujące do egzaminu zawodowego
(kwalifikacje EE.25, ELE. 06)
Piotr Jastrzębski
14 Praca z uczniami zdolnymi - t. energetyk (kl. 3bt, 3tb, 4bt) Piotr Jastrzębski
15 Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

Jana Jodłowska

16 Anglojęzyczny klub RPG Radosław Konopka
17 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki Joanna Brodacka
Anna Lewicka
18 Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki Czesław Alaba,
Joanna Kuś
19 Fakultety z geografii dla uczniów klas 3bl i 3lb Bożena Piskorz-Kruk
20 Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 3al) Marta Zgorzałek
21 Przygotowanie do egzaminu zawodowego Andrzej Nowak
22 Koło informatyczne Dariusz Baj
23 Zajęcia pozalekcyjne "AutoCAD" Rafał Cyganowski
24 Akademia CISCO Andrzej Nowak
Adam Piłat
25 Zajęcia rozwijające zainteresowania elektroniczne uczniów Włodzimierz Michalak
26 Zajęcia rozwijające zainteresowania j. angielskim (kl. 4bt) Anna Gizińska
27 Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 4kt) Karol Czmoch
28 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (kl. 2it, 2tt) Agnieszka Piechocka

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 15 września 2021 r.