Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL
1 Zespół muzyczny Łukasz Jóźwiak
2 Koło Literackie Monika Cieślik
3 Szkolne Koło Caritas ks. Jan Kluska
Tomasz Końko
4 Szkolne Koło Fotograficzne Tomasz Końko
5 Szkolne Koło KSM ks. W. Sobieszek
Tomasz Końko
6 Sztandar szkolny Jacek Nicewicz
7 Koszykówka dziewcząt Piotr Krzemiński
8 Koszykówka chłopców Piotr Krzemiński
9 Piłka ręczna chłopców Jacek Garwoliński
10 Piłka ręczna dziewcząt Artur Bryłka
11 Piłka siatkowa dziewcząt Janusz Konopka
12 Piłka siatkowa chłopców Janusz Konopka
Rafał Polański
13 Wspinaczka sportowa Jacek Garwoliński
14 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas młodszych z matematyki J. Brodacka
A. Skolimowska
E. Zych
15 Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

Jana Jodłowska

16 Zajęcia wyrównawcze z chemii Magdalena Fiuk
17 Zajęcia przygotowujące do matury ustnej z j. angielskiego Wioletta Rucińska
18 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki Joanna Brodacka
Elżbieta Zych
19 Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki Katarzyna Maliszewska
20 Fakultety z geografii dla uczniów klasy 2 bLO Bożena Piskorz-Kruk
21 Fakultety z biologii dla uczniów klasy 2 bLO i 3bLO Agnieszka Golec
22 Przygotowanie do egzaminu zawodowego Andrzej Nowak
21 Koło informatyczne Dariusz Baj
23 Zajęcia pozalekcyjne "AutoCAD" Rafał Cyganowski
24 Akademia CISCO Andrzej Nowak
Adam Piłat
25 Zajęcia rozwijające zainteresowania elektroniczne uczniów Włodzimierz Michalak
26 Zajęcia rozwijające zainteresowania j. angielskim Agnieszka Niedziółka

Uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2019 r.