Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

LP RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL
1 Zespół muzyczny Łukasz Jóźwiak
2 Szkolne Koło Caritas ks. Bogdan Iwańczuk
Tomasz Końko
3 Szkolne Koło Fotograficzne Tomasz Końko
4 Szkolne Koło KSM ks. W. Sobieszek
5 Sztandar szkoły Jacek Nicewicz
6 Koszykówka dziewcząt Piotr Krzemiński
7 Koszykówka chłopców Piotr Krzemiński
8 Piłka ręczna chłopców Jacek Garwoliński
9 Piłka ręczna dziewcząt Artur Bryłka
10 Piłka siatkowa dziewcząt Janusz Konopka
11 Piłka siatkowa chłopców Mateusz Becher
12 Wspinaczka sportowa Jacek Garwoliński
13 Kółko algorytmiczne Rafał Cyganowski
14 Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego Jana Jodłowska
15 Kółko programowanie robotów MBot/Arduino Rafał Cyganowski
16 Fakultety z geografii dla uczniów klas 4lb Bożena Piskorz-Kruk
17 Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 3alo) Beata Mazurkiewicz
Edyta Kosyl
18 Zajęcia przygotowujące do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
ELE.07, ELE.11 oraz ELE.10
Izabela Pniewska-Tararuj
19 Koło informatyczne Dariusz Baj
20 Koło Automatyki i Robotyki Michał Klimek
21 Akademia CISCO Andrzej Nowak
Adam Piłat
22 Zajęcia rozwijające zainteresowania elektroniczne uczniów Włodzimierz Michalak

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 15 września 2022 r.