Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Egzamin zawodowy

WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2022r.

CZĘŚĆ PISEMNA

6-7.06.2022r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

21.06.2022r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

g.10.00 - EE.24 (sala 131)

g.12.00 - EE.05 , EE.25 (sala 131)

g.14.00 - EE.09, EE.26 (sala 131)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

01.06.2022r. - 13.06.2022r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

20.06.2022r. - 04.07.2022r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

20.06.2022r. - g.9.00 BD.18, EE.24, EE.26 (sala 131) g.13.00 - EE.22 (sala 131), EE.25 (sala 235)

22.06.2022r. - g. 12.00 EE.09 (sala 336)

25.06.2022r.g. 9.00 EE.05 (sala 07 CKZ)

27.06.2022r. - g.8.00 EE.21 (sala 21 CKZ)

28.06.2022r. - g. 12.00 MG.44 (sala 336)

01.07.2022r. - g. 12.00 EE.10 (sala 203)

04.07.2022r. - g. 12.00 EE.11 (sala 203)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LATO 2022 r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2022 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2022r.

FORMUŁA 2019, kwalifikacje trzyliterowe

Uczniowie otrzymują i składają deklaracje za pośrednictwem wychowawcy.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danego egzaminu i nie przystępują do niego w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie podpisanej deklaracji na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

07.02.2022r. (poniedziałek)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trzyliterowe, PP 2019)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy na wyżej wymieniony adres.


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2022 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2022r.

CZĘŚĆ PISEMNA 11.01.2022r.

FORMUŁA 2017

kwalifikacje BD.17, EE.24 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, EE.11, EE.25, BD.18, EE.22, MG.44 - godz. 12.00

kwalifikacje EE.26, EE.21, EE.09 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.24, EE.26, BD.18 d 10.01.2022r. 9.00

131 (EE.24, EE.26)

235 (BD.18)

EE.22, EE.25 d 10.01.2022r. 13.00

131 (EE.22)

235 (EE.25)

EE.09 d 17.01.2022r. 8.00, 12.00 , 16.00 336
MG.44 d 14.01.2022r. 8.00, 12.00 336

EE.08

wk

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

206

EE.10

wk

203

EE.11 wk 203

BD.17, EE.03, EE.05, EE.21

w

CKZ


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2022r.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas czwartych technikum otrzymują i składają deklaracje na drugą kwalifikację w swoim zawodzie za pośrednictwem wychowawcy.

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danej części lub całości egzaminu w sesji letniej i chcą poprawić swój wynik w sesji zimowej 2022 pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

15.09.2021r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2021r.

CZĘŚĆ PISEMNA 22.06.2021r.

FORMUŁA 2017

kwalifikacje BD.17, EE.03, EE.08, EE.24, EE.10, MG.19, MG.17 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, BD.18, EE.22, MG.44 - godz. 12.00

FORMUŁA 2012

kwalifikacje E.7 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8 - godz. 12.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Dokładny harmonogram zostanie udostępniony uczniom i absolwentom za pośrednictwem szkolnych kont Google oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.24, BD.18, EE.26 d 21.06.2021r. 9.00 131
EE.22 d 21.06.2021r. 13.00 131
EE.09 d 25.06.2021r. 12.00 336
MG.44 d 28.06.2021r. 12.00 336

EE.08

wk

Dokładny harmonogram zostanie udostępniony uczniom i absolwentom za pośrednictwem szkolnych kont Google oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

206

EE.10

wk

203

EE.11 wk 203

BD.17,EE.02, EE.03, EE.05,MG.19, MG.17,EE.21

w

CKZ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012

E.7 - 26.06.2021r. godz. 9.00

E.8 - 26.06.2021r. godz. 15.00


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2021 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji zimowej - 31.03.2021r.

UCZNIOWIE

Uczniowie klas czwartych technikum mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu oraz złożyć deklaracje na poprawkę w sposób opisany w wiadomości otrzymanej poprzez dziennik.

ABSOLWENCI

Absolwenci technikum oraz branżowej szkoły i stopnia mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu w pokoju 103A lub wysyłając wiadomość zawierająca imię, nazwisko oraz numer PESEL zdającego na adres:

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie wypełnionej deklaracji na powyższy adres email.
POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje jednoliterowe)

Deklaracje można złożyć tylko na kwalifikacje do których przystępowało się w sesji zimowej, ale nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów.
Ostateczny termin składania deklaracji upływa - 8.04.2021r. (czwartek)


FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas trzecich technikum oraz branżowej szkoły i stopnia składają deklaracje w sposób opisany w wiadomości przesłanej przez dziennik.

Uczniowie klas czwartych i absolwenci branżowej szkoły i stopnia mogą złożyć deklaracje tylko na kwalifikacje do których nie przystępowali w sesji zimowej. Dopiero po ogłoszeniu wyników (31 marca) będzie czas na zadeklarowanie ewentualnej poprawy danej części egzaminu w sesji letniej (dotyczy to także osób, które były nieobecne na egzaminie).

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie na adres (wzór dostępny na stronie naszej szkoły STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY).

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci naszej szkoły, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY) i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A). Można też przesłać skan lub zdjęcie wydrukowanej deklaracji na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

7.02.2021r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe) 21.02.2021r. (PP 2012, kwalifikacje jednoliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje jednoliterowe)


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2021r.

Wykaz zdających wraz z datami, godzinami rozpoczęcia egzaminów oraz przypisanymi salami zostanie udostępniony po 17 grudnia poprzez szkolne adresy email. 21 lub 22 grudnia przewidziane jest krótkie szkolenie online - o szczegółach poinformuje Was z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie pytań i wątpliwości proszę się ze mną kontaktować mailowo:


CZĘŚĆ PISEMNA 12.01.2021r.

FORMUŁA 2017 (klasy czwarte Technikum oraz ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły i stopnia)

kwalifikacje BD.17 , EE.03, EE.08, EE.10, MG.19 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, EE.22, EE.11, BD.18, MG.44 - godz. 12.00

kwalifikacje EE.09, EE.26, EE.21 - godz. 14.00

FORMUŁA 2012 (absolwenci)

kwalifikacje E.7 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8 - godz. 12.00

kwalifikacje E.15 - godz. 10.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017
(klasy czwarte Technikum oraz ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły i stopnia)

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.26 11.01.21r. 9.00 131 (mała sala gimn.)
BD.18 11.01.21r. 9.00 235,236
EE.22 11.01.21r. 13.00 131 (mała sala gimn.)
EE.08 21-22.01.21r. 8.00,12.30, 17.00 206
EE.09 18-20.01.21r. 8.00,12.00 336
MG.44 15.01.21r. 8.00,12.00 336
EE.10 13-14.02.21r. 8.00,12.00,16.00 203
EE.11 12-13.02.21r. 8.00,12.00,16.00 203
EE.05 13.02.21r. 9.00 CKZ
EE.21 15-17.01.21r. 8.00,12.00,16.00 CKZ
EE.03 16.01.21r. 9.00,15.00 CKZ
MG.19 15.01.21r. 12.00 CKZ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012 (absolwenci)

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.24 11.01.21r. 9.00 131 (mała sala gimn.)
E.20 11.01.21r. 13.00 131 (mała sala gimn.)
E.13 02.02.21r. 16.00 206
M.44 15.01.21r. 12.00 133
E.7 15.01.21r. 15.00 CKZ
E.8 16.01.21r. 15.00 CKZ

OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2021 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2021

Uczniowie klas czwartych technikum otrzymają deklarację od wychowawców w pierwszym tygodniu września. Dla osób poprawiających całość lub daną część egzaminu mogą deklaracj pobrać z poniższego linku:

POBIERZ DEKLARACJĘ - tylko dla uczniów lub ubiegłorocznych absolwentów Branżowej Szkoły i stopnia (kwalifikacje dwuliterowe) !

Poniższy link przeznaczony jest wyłącznie dla absolwentów poprawiających egzamin lub jego część (podstawa programowa 2012, kwalifikacje jednoliterowe).

POBIERZ DEKLARACJĘ - tylko dla absolwentów !

Termin składania deklaracji przez absolwentów (PP2012) upływa 11 września 2020r.

Termin składania deklaracji przez uczniów (PP2017) upływa 15 września 2020r.


PRZYDZIAŁ SAL NA :

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ W MODELU D (22.06) - zobacz CZĘŚĆ PISEMNĄ (23.06) - zobacz

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH - zobacz


Egzamin z kwalifikacji M.44 został przesunięty na godz. 16.00 (konflikt z egzaminem maturalnym).


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2020 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2020r.

CZĘŚĆ PISEMNA 23.06.2020r.

FORMUŁA 2017 (klasy trzecie Technikum i Branżowej Szkoły i stopnia)

kwalifikacje BD.17 , EE.03, EE.08, EE.10, MG.19 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05 - godz. 12.00

FORMUŁA 2012 (absolwenci)

kwalifikacje E.7 , M.19 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8, E.18, M.44 - godz. 12.00

kwalifikacje E.16, E.19 , E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017
(klasy trzecie Technikum i Branżowej Szkoły i stopnia)

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.08

wk

29.06.20r. - 03.07.20r.

8.00 , 12.00, 16.00

206

EE.10

wk

29.06.20r. - 30.06.20r.

8.00 , 12.00, 16.00

203

BD.17,EE.02, EE.03,EE.05,MG.19

termin ustalony przez CKZ

godzina ustalona przez CKZ

CKZ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012 (absolwenci)

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.13

wk

29.06.20r.

8.00

206

E.18

d

22.06.20r.

9.00

MSG

E.24

d

22.06.20r.

9.00

MSG

E.20

d

22.06.20r.

13.00

MSG

E.14

dk

24.06.20r.

12.00

336

M.44

dk

24.06.20r.

16.00

133

E.19 24.06.20r. 9.00 , 15.00 CKZ
E.7 27.06.20r. 9.00 CKZ
E.8 27.06.20r. 15.00 CKZ

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020r.

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci oraz uczniowie klas czwartych, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA ->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas trzecich technikum i szkoły branżowej odbierają deklaracje od wychowawcy i tą samą drogą oddają wypełnione formularze.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

22.02.2020r. (formuła 2012, kwalifikacje jednoliterowe)

07.02.2020r. (formuła 2017, kwalifikacje dwuliterowe)


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2020r.

CZĘŚĆ PISEMNA 10.01.2020r.

kwalifikacje E.3 , E.7 , E.15 , M.17, M.19 , M.20 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00

kwalifikacje E.14 , E.16, E.19 , E.20 , E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

30.01.20r.

8.00

204

E.13

wk

06-07.02.20r.

8, 12, 16

206

E.18

d

09.01.20r.

9.00

MSG

E.24

d

09.01.20r.

9.00

MSG

E.20

d

09.01.20r.

13.00

MSG

E.14

dk

13.01.20r.

8,12,16

336

M.44

dk

16.01.20r.

8,12,16

133

E.16

wk

30-31.01.20r.

8 ,12,16

203

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2020 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKEzobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020

W związku ze zmianą podstawy programowej w tej sesji odbędą się tylko egzaminy z kwalifikacji jednoliterowych (podstawa programowa 2012 - dla uczniów klas czwartych oraz egzaminy poprawkowe). Dla uczniów klas trzecich technikum i BS1s (kwalifikacje dwuliterowe - podstawa programowa 2017) pierwszy egzamin zawodowy odbędzie się w czerwcu 2020r. (deklaracje będą składane do 22 lutego).

Uczniowie klas czwartych technikum odbierają deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione formularze. Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

POBIERZ DEKLARACJĘ

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

09.09.2019r. (PONIEDZIAŁEK)

Odbiór świadectw i dyplomów z czerwcowej sesji u wychowawców lub w sekretariacie szkoły
od 2 września 2019r.


EGZAMIN W SESJI LATO 2019r.

CZĘŚĆ PISEMNA 18.06.2019r.

kwalifikacje E.3 , E.7 , E.15 , M.17, M.19 , M.20 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00

kwalifikacje E.16, E.20 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

25.06.19r.

12

204

E.13

wk

26.06 - 01.07.19r.

8, 12, 16

206

E.18

d

17.06.19r.

9.00

MSG

E.24

d

17.06.19r.

9.00

MSG

E.20

d

17.06.19r.

13.00

115

E.14

dk

27.06.19r.

12.00

336

M.44

dk

28.06.19r.

12.00

336

E.16

wk

28.06.19r.

8 ,12

203

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2019r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

15.02.2019r. (PIĄTEK)


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu
i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

10.09.2018r. (PONIEDZIAŁEK)

Odbiór świadectw i dyplomów z poprzedniej sesji u wychowawców lub w sekretariacie


EGZAMIN W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2018r.

CZĘŚĆ PISEMNA 19.06.2018r.

kwalifikacje E.3 , E.15 , M.17, M.19 , E.7, E.12 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00

kwalifikacje E.14, E.19 , E.20 ,E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

02-03.07.18r.

8, 12, 16

204

E.13

wk

30.06 - 04.07.18r.

8, 12, 16

206

E.18

d

26.06.18r.

9.00

MSG

E.24

d

26.06.18r.

9.00

MSG

E.20

d

26.06.18r.

13.00

115

E.14

dk

27.06.18r.

12.00

336

M.44

dk

28.06.18r.

12.00

336

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


ODBIÓR DYPLOMÓW EGAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

będzie mozliwy w sekretariacie szkoły od 28 maja 2018 roku.


UWAGA !
WYNIKI EGZ. ZAWODOWEGO

Wyniki egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 dostępne są już u wychowawców poszczególnych klas. Świadectwa będzie można odbierać od 26 marca (poniedziałek) również u wychowawców. Absolwenci odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którzy nie zdali danej części lub całości egzaminu w sesji styczeń-luty i chcą przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018r. pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

30.03.2018r. (PIĄTEK)

*dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią dotyczy jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

Uczniowie, którzy chcą poprawiać da