Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Egzamin zawodowy

OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2024 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2024r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)

Deklaracje będą przyjmowane do 15 września 2023r. w pokoju 103A.


W związku z pracami serwisowymi prowadzonymi przez platformę Microsoft Azure wnioski o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2023 należy przesłać na adres e-mail: wgladyzawodowy@oke.waw.pl

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2023r.

CZĘŚĆ PISEMNA

5-6.06.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy harmonogram został udostępniony poprzez szkolne konta Google.

Egzamin poprawkowy pisemny dla absolwenta Branżowej Szkoły i stopnia:

ELM.03 05.06.2023 godz.09:00 sala 336

Egzamin poprawkowy pisemny dla absolwentów i uczniów Technikum nr 1 :

ELE.02 05.06.2023 godz.13:00 sala 336

ELE.05,ELE.07,ELM.05 06.06.2023 godz.15:00 sala 336

ELE.06 06.06.2023 godz.17:00 sala 336

INF.03 06.06.2023 godz.13:00 sala 336

02.06.2023r. (PP2012, kwalifikacje jednoliterowe)

g.10.00 - E.7 (sala 216)

g.12.00 - E.8 (sala 216)

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

01.06.2023r. - 18.06.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy harmonogram został udostępniony poprzez szkolne konta Google.

Egzamin poprawkowy praktyczny dla absolwentów i uczniów Technikum nr 1:

PP2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

BD.18 01.06.2023r. godz. 9.00 sala 131(mała sala gimnastyczna)
EE.11 16.06.2023r. godz. 8.00 sala 203

PP2019 (kwalifikacje trójliterowe)

ELE.05, ELE.06, ELE.11, ELM.05 01.06.2023r. godz. 9.00 sala 131 (mała sala gimnastyczna)

ELE.07 01.06.2023r. godz. 13.00 sala 131 (mała sala gimnastyczna)

MEC.09 09.06.2023r. godz. 8.00 sala 336

INF.03 09.06.2023r. godz. 12.30 sala 336

INF.07 15.06.2023 godz.17:00 sala 203

W razie pytań proszę o kontakt osobisty, telefoniczny (257943252) lub mailowy -

Rafał Polański


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2023 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LETNIEJ 2023 r.

(dotyczy tylko osób, które przystępowały do egzaminu w sesji zimowej i nie zdały jednej lub obu jego części)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)

Deklaracje będą przyjmowane do 7 kwietnia w pokoju 103A.


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2023r.

FORMUŁA 2019, kwalifikacje trzyliterowe

Uczniowie którzy przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji po raz pierwszy otrzymują i składają deklaracje za pośrednictwem wychowawcy.

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danej części egzaminu i nie przystąpili do niej w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Podpisaną deklarację należy złożyć osobiście w pokoju 103A.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji zimowej 2023, ale go nie zdały będą miały 7 dni od ogłoszenia wyników (31 marca 2023r.) na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji letniej.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Absolwenci, którzy nie zdali danej części egzaminu i nie przystępują do niej w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Podpisaną deklarację należy złożyć osobiście w pokoju 103A.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji zimowej 2023, ale go nie zdały będą miały 7 dni od ogłoszenia wyników (31 marca 2023r.) na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji letniej.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

07.02.2023r. (wtorek)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trzyliterowe, PP 2019)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy poprzez adres


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2023r.

CZĘŚĆ PISEMNA

11-12.01.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

10.01.2023r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

g.12.00EE.05 (sala 216)

g.14.00EE.26 (sala 216)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

09.01.2023r. - 21.01.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

09.01.2023r. - 17.01.2023r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

09.01.2023r. - g. 9.00 EE.22, EE.26 (sala 131) g.13.00 - EE.25 (sala 132)

17.01.2023r. - g. 8.00 EE.09 (sala 336)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy

Rafał Polański


WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2023 r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2022r.

CZĘŚĆ PISEMNA

6-7.06.2022r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

21.06.2022r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

g.10.00 - EE.24 (sala 131)

g.12.00 - EE.05 , EE.25 (sala 131)

g.14.00 - EE.09, EE.26 (sala 131)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

01.06.2022r. - 13.06.2022r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

20.06.2022r. - 04.07.2022r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

20.06.2022r. - g.9.00 BD.18, EE.24, EE.26 (sala 131) g.13.00 - EE.22 (sala 131), EE.25 (sala 235)

22.06.2022r. - g. 12.00 EE.09 (sala 336)

25.06.2022r.g. 9.00 EE.05 (sala 07 CKZ)

27.06.2022r. - g.8.00 EE.21 (sala 21 CKZ)

28.06.2022r. - g. 12.00 MG.44 (sala 336)

01.07.2022r. - g. 12.00 EE.10 (sala 203)

04.07.2022r. - g. 12.00 EE.11 (sala 203)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LATO 2022 r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2022 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2022r.

FORMUŁA 2019, kwalifikacje trzyliterowe

Uczniowie otrzymują i składają deklaracje za pośrednictwem wychowawcy.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danego egzaminu i nie przystępują do niego w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie podpisanej deklaracji na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

07.02.2022r. (poniedziałek)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trzyliterowe, PP 2019)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy na wyżej wymieniony adres.


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2022 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2022r.

CZĘŚĆ PISEMNA 11.01.2022r.

FORMUŁA 2017

kwalifikacje BD.17, EE.24 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, EE.11, EE.25, BD.18, EE.22, MG.44 - godz. 12.00

kwalifikacje EE.26, EE.21, EE.09 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.24, EE.26, BD.18 d 10.01.2022r. 9.00

131 (EE.24, EE.26)

235 (BD.18)

EE.22, EE.25 d 10.01.2022r. 13.00

131 (EE.22)

235 (EE.25)

EE.09 d 17.01.2022r. 8.00, 12.00 , 16.00 336
MG.44 d 14.01.2022r. 8.00, 12.00 336

EE.08

wk

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

206

EE.10

wk

203

EE.11 wk 203

BD.17, EE.03, EE.05, EE.21

w

CKZ


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2022r.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas czwartych technikum otrzymują i składają deklaracje na drugą kwalifikację w swoim zawodzie za pośrednictwem wychowawcy.

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danej części lub całości egzaminu w sesji letniej i chcą poprawić swój wynik w sesji zimowej 2022 pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

15.09.2021r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2021r.

CZĘŚĆ PISEMNA 22.06.2021r.

FORMUŁA 2017

kwalifikacje BD.17, EE.03, EE.08, EE.24, EE.10, MG.19, MG.17 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, BD.18, EE.22, MG.44 - godz. 12.00

FORMUŁA 2012

kwalifikacje E.7 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8 - godz. 12.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Dokładny harmonogram zostanie udostępniony uczniom i absolwentom za pośrednictwem szkolnych kont Google oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

Rafał Polański


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.24, BD.18, EE.26 d 21.06.2021r. 9.00 131
EE.22 d 21.06.2021r. 13.00 131
EE.09 d 25.06.2021r. 12.00 336
MG.44 d 28.06.2021r. 12.00 336

EE.08

wk

Dokładny harmonogram zostanie udostępniony uczniom i absolwentom za pośrednictwem szkolnych kont Google oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy - 

206

EE.10

wk

203

EE.11 wk 203

BD.17,EE.02, EE.03, EE.05,MG.19, MG.17,EE.21

w

CKZ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012

E.7 - 26.06.2021r. godz. 9.00

E.8 - 26.06.2021r. godz. 15.00


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2021 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji zimowej - 31.03.2021r.

UCZNIOWIE

Uczniowie klas czwartych technikum mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu oraz złożyć deklaracje na poprawkę w sposób opisany w wiadomości otrzymanej poprzez dziennik.

ABSOLWENCI

Absolwenci technikum oraz branżowej szkoły i stopnia mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu w pokoju 103A lub wysyłając wiadomość zawierająca imię, nazwisko oraz numer PESEL zdającego na adres:

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie wypełnionej deklaracji na powyższy adres email.
POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje jednoliterowe)

Deklaracje można złożyć tylko na kwalifikacje do których przystępowało się w sesji zimowej, ale nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów.
Ostateczny termin składania deklaracji upływa - 8.04.2021r. (czwartek)


FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas trzecich technikum oraz branżowej szkoły i stopnia składają deklaracje w sposób opisany w wiadomości przesłanej przez dziennik.

Uczniowie klas czwartych i absolwenci branżowej szkoły i stopnia mogą złożyć deklaracje tylko na kwalifikacje do których nie przystępowali w sesji zimowej. Dopiero po ogłoszeniu wyników (31 marca) będzie czas na zadeklarowanie ewentualnej poprawy danej części egzaminu w sesji letniej (dotyczy to także osób, które były nieobecne na egzaminie).

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie na adres (wzór dostępny na stronie naszej szkoły STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY).

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci naszej szkoły, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY) i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A). Można też przesłać skan lub zdjęcie wydrukowanej deklaracji na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

7.02.2021r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe) 21.02.2021r. (PP 2012, kwalifikacje jednoliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje jednoliterowe)


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2021r.

Wykaz zdających wraz z datami, godzinami rozpoczęcia egzaminów oraz przypisanymi salami zostanie udostępniony po 17 grudnia poprzez szkolne adresy email. 21 lub 22 grudnia przewidziane jest krótkie szkolenie online - o szczegółach poinformuje Was z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie pytań i wątpliwości proszę się ze mną kontaktować mailowo:


CZĘŚĆ PISEMNA 12.01.2021r.

FORMUŁA 2017 (klasy czwarte Technikum oraz ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły i stopnia)

kwalifikacje BD.17 , EE.03, EE.08, EE.10, MG.19 - godz. 10.00

kwalifikacje EE.02 , EE.05, EE.22, EE.11, BD.18, MG.44 - godz. 12.00

kwalifikacje EE.09, EE.26, EE.21 - godz. 14.00

FORMUŁA 2012 (absolwenci)

kwalifikacje E.7 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8 - godz. 12.00

kwalifikacje E.15 - godz. 10.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017
(klasy czwarte Technikum oraz ubiegłoroczni absolwenci Branżowej Szkoły i stopnia)

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.26 11.01.21r. 9.00 131 (mała sala gimn.)
BD.18 11.01.21r. 9.00 235,236
EE.22 11.01.21r. 13.00 131 (mała sala gimn.)
EE.08 21-22.01.21r. 8.00,12.30, 17.00 206
EE.09 18-20.01.21r. 8.00,12.00 336
MG.44 15.01.21r. 8.00,12.00 336
EE.10 13-14.02.21r. 8.00,12.00,16.00 203
EE.11 12-13.02.21r. 8.00,12.00,16.00 203
EE.05 13.02.21r. 9.00 CKZ
EE.21 15-17.01.21r. 8.00,12.00,16.00 CKZ
EE.03 16.01.21r. 9.00,15.00 CKZ
MG.19 15.01.21r. 12.00 CKZ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012 (absolwenci)

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.24 11.01.21r. 9.00 131 (mała sala gimn.)
E.20 11.01.21r. 13.00 131 (mała sala gimn.)
E.13 02.02.21r. 16.00 206
M.44 15.01.21r. 12.00 133
E.7 15.01.21r. 15.00 CKZ
E.8 16.01.21r. 15.00 CKZ

OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2021 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2021

Uczniowie klas czwartych technikum otrzymają deklarację od wychowawców w pierwszym tygodniu września. Dla osób poprawiających całość lub daną część egzaminu mogą deklaracj pobrać z poniższego linku:

POBIERZ DEKLARACJĘ - tylko dla uczniów lub ubiegłorocznych absolwentów Branżowej Szkoły i stopnia (kwalifikacje dwuliterowe) !

Poniższy link przeznaczony jest wyłącznie dla absolwentów poprawiających egzamin lub jego część (podstawa programowa 2012, kwalifikacje jednoliterowe).

POBIERZ DEKLARACJĘ - tylko dla absolwentów !

Termin składania deklaracji przez absolwentów (PP2012) upływa 11 września 2020r.

Termin składania deklaracji przez uczniów (PP2017) upływa 15 września 2020r.


PRZYDZIAŁ SAL NA :

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ W MODELU D (22.06) - zobacz CZĘŚĆ PISEMNĄ (23.06) - zobacz

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH - zobacz