Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Egzamin zawodowy

EGZAMIN W SESJI LATO 2024r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje jednoliterowe , PP 2012)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2024r.

HARMONOGRAM DLA ABSOLWENTÓW

CZĘŚĆ PISEMNA

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali

E.20

10.01.2024

14.00

216 (gabinet psych.)

EE.26

10.01.2024

14.00

216 (gabinet psych.)

ELM.03, MEC.03

12.01.2024

15.00

336

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali

EE.22

09.01.2024

9.00

131 (mała sala gimn.)

EE.26

09.01.2024

9.00

131 (mała sala gimn.)

ELE.05

09.01.2024

9.00

131 (mała sala gimn.)

ELM.05

09.01.2024

9.00

131 (mała sala gimn.)

INF.02

15.01.2024

12.30

204

INF.03

16.01.2024

17.00

336

W razie pytań proszę o kontakt osobisty, telefoniczny (257943252) lub mailowy -

HARMONOGRAM DLA UCZNIÓW

Szczegółowy harmonogram części pisemnej i praktycznej został udostępniony poprzez szkolne konta Google.

CZĘŚĆ PISEMNA

11-12.01.2024r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali

ELE.05,ELE.06, ELE.11,ELM.05

09.01.2024r.

9.00

131 (mała sala gimn.)

ELE.07

09.01.2024r.

13.00

131 (mała sala gimn.)

INF.02

15.01.2024r.

8.00,12.30

204

INF.03

16.01.2024r.

8.00,12.30,17.00

336

INF.07

18.01.2024r.

12.30

206

INF.08

18-19.01.24r.

8.00,12.30,17.00

203

MEC.09

15.01.2024r.

8.00,12.00

336

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej.

EE.22

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EE.26

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*

ELE.05

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

ELE.06

Montaż, uruchamianie orz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

kalkulator prosty*

ELE.07

Montaż, uruchamianie orz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

kalkulator prosty*

ELE.11

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialne

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

ELM.05

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka

W razie pytań proszę o kontakt osobisty, telefoniczny (257943252) lub mailowy -


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2024 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2024r.

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)

Deklaracje będą przyjmowane do 15 września 2023r. w pokoju 103A.


W związku z pracami serwisowymi prowadzonymi przez platformę Microsoft Azure wnioski o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2023 należy przesłać na adres e-mail: wgladyzawodowy@oke.waw.pl

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2023r.

CZĘŚĆ PISEMNA

5-6.06.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy harmonogram został udostępniony poprzez szkolne konta Google.

Egzamin poprawkowy pisemny dla absolwenta Branżowej Szkoły i stopnia:

ELM.03 05.06.2023 godz.09:00 sala 336

Egzamin poprawkowy pisemny dla absolwentów i uczniów Technikum nr 1 :

ELE.02 05.06.2023 godz.13:00 sala 336

ELE.05,ELE.07,ELM.05 06.06.2023 godz.15:00 sala 336

ELE.06 06.06.2023 godz.17:00 sala 336

INF.03 06.06.2023 godz.13:00 sala 336

02.06.2023r. (PP2012, kwalifikacje jednoliterowe)

g.10.00 - E.7 (sala 216)

g.12.00 - E.8 (sala 216)

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

01.06.2023r. - 18.06.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy harmonogram został udostępniony poprzez szkolne konta Google.

Egzamin poprawkowy praktyczny dla absolwentów i uczniów Technikum nr 1:

PP2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

BD.18 01.06.2023r. godz. 9.00 sala 131(mała sala gimnastyczna)
EE.11 16.06.2023r. godz. 8.00 sala 203

PP2019 (kwalifikacje trójliterowe)

ELE.05, ELE.06, ELE.11, ELM.05 01.06.2023r. godz. 9.00 sala 131 (mała sala gimnastyczna)

ELE.07 01.06.2023r. godz. 13.00 sala 131 (mała sala gimnastyczna)

MEC.09 09.06.2023r. godz. 8.00 sala 336

INF.03 09.06.2023r. godz. 12.30 sala 336

INF.07 15.06.2023 godz.17:00 sala 203

W razie pytań proszę o kontakt osobisty, telefoniczny (257943252) lub mailowy -

Rafał Polański


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2023 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje w komunikacie OKE - zobacz


WZÓR DEKLARACJI NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LETNIEJ 2023 r.

(dotyczy tylko osób, które przystępowały do egzaminu w sesji zimowej i nie zdały jednej lub obu jego części)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe , PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trójliterowe , PP 2019)

Deklaracje będą przyjmowane do 7 kwietnia w pokoju 103A.


Od 31 sierpnia wnioski o wgląd do prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można składać poprzez aplikację https://okewglady.azurewebsites.net/

Informacja o wglądach na stronie OKEzobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2023r.

FORMUŁA 2019, kwalifikacje trzyliterowe

Uczniowie którzy przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji po raz pierwszy otrzymują i składają deklaracje za pośrednictwem wychowawcy.

Uczniowie lub absolwenci, którzy nie zdali danej części egzaminu i nie przystąpili do niej w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Podpisaną deklarację należy złożyć osobiście w pokoju 103A.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji zimowej 2023, ale go nie zdały będą miały 7 dni od ogłoszenia wyników (31 marca 2023r.) na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji letniej.

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Absolwenci, którzy nie zdali danej części egzaminu i nie przystępują do niej w sesji zimowej pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY). Podpisaną deklarację należy złożyć osobiście w pokoju 103A.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji zimowej 2023, ale go nie zdały będą miały 7 dni od ogłoszenia wyników (31 marca 2023r.) na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji letniej.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

07.02.2023r. (wtorek)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje dwuliterowe, PP 2017)

POBIERZ DEKLARACJĘ - (kwalifikacje trzyliterowe, PP 2019)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy poprzez adres


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2023r.

CZĘŚĆ PISEMNA

11-12.01.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

10.01.2023r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

g.12.00EE.05 (sala 216)

g.14.00EE.26 (sala 216)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

09.01.2023r. - 21.01.2023r. (PP2019, kwalifikacje trzyliterowe)

Dokładny harmonogram został wywieszony na tablicy ogłoszeń poświęconej egzaminowi zawodowemu oraz udostępniony uczniom poprzez szkolne konta Google.

09.01.2023r. - 17.01.2023r. (PP2017, kwalifikacje dwuliterowe)

09.01.2023r. - g. 9.00 EE.22, EE.26 (sala 131) g.13.00 - EE.25 (sala 132)

17.01.2023r. - g. 8.00 EE.09 (sala 336)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (257943252) lub mailowy

Rafał Polański