Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Staże zawodowe

Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dziennik stażu - zobacz

Regulamin staży - zobacz

Wzór umowy z pracodawcą - zobacz

Wzór umowy ze stażystą - zobacz