Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Technikum

Technik elektronikTechnik elektrykTechnik informatyk Technik mechanikTechnik mechatronikTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej