Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Konkursy

OLIMPIADY i KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Tabela zawiera listę olimpiad odbywających się w naszej szkole
OLIMPIADY
1 Olimpiada Teologii Katolickiej ks. T. Kostecki
2 Olimpiada Solidarności A. Misiak
3 Olimpiada Franciszkańska ks. W. Sobieszek
4 Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” J. Pycka
W. Michalak
5 Olimpiada Wiedzy Technicznej W. Michalak
Tabela zawiera listę ogólnopolskich konkursów i turniejów odbywających się w naszej szkole
OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY, TURNIEJE
1 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” M. Woińska
J. Kacprzak
2 Alfik Matematyczny M. Woińska
J. Kacprzak
3 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym M. Ługowska
4 Sejm Dzieci i Młodzieży M. Ługowska
5 Ogólnopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” A. Misiak
6 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ks. B. Iwańczuk
7 Ogólnopolski Konkurs „Ośmiu wspaniałych” E. Wojciechowska
D. Mroczek
wychowawcy klas
8 Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny E. Nowak
9 Wojewódzki Konkurs “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" M. Klimek
10 Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach „Sukces na bank” M. Jankowska
W. Dmowska
11 Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia M. Jankowska
W. Dmowska
12 Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych, konkurs ogólnopolski. M. Jankowska
W. Dmowska
13 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej J. Pycka
14 Ogólnopolski konkurs “Młody Innowator” W. Michalak
15 Ogólnopolski Konkurs GALILEO z chemii M. Fiuk
16 Ogólnopolski Konkurs GALILEO z geografii B. Piskorz-Kruk
17 Konkurs „Famous English” M. Łukasiewicz
A. Cymbor
18 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa pracy” edycja VIII R. Bryzek
S. Lipińska
Tabela zawiera listę konkursów szkolnych odbywających się w naszej szkole
KONKURSY SZKOLNE
1 Szkolny konkurs „Mistrz Czytania” E. Kosyl
A. Wyrzykowska
M. Cieślik
2 Szkolny projekt edukacyjny "Czytam, bo chcę" R. Bryzek
S. Lipińska
3 Szkolny konkurs „Słowacki w Siedlcach, Siedlce ze Słowackim” w ramach projektu edukacyjnego ,,Siedlce znane i nieznane” 2020-2021 R. Bryzek
S. Lipińska
4 Szkolne czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego R. Bryzek
S. Lipińska
5 Szkolny Konkurs Recytatorski B. Mazurkiewicz
M. Cieślik
M. Zgorzałek
6 Miejski Konkurs recytatorski "Dar i tajemnica" "Zaduszki" B. Mazurkiewicz
M. Cieślik
M. Zgorzałek
7 Szkolny Konkurs Wiedzy o USA M. Kisielińska,
D. Szczerkowska
8 Konkurs leksykalno- gramatyczny z języka angielskiego A. Szmitkowska
9 Europejki Dzień Języków Obcych - konkurs M. Staręga
A. Cymbor
10 Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych A. Bryłka,
A. Rydzewska,
A. Pawluk
11 Szkolny konkurs Idiomów Rosyjskich J. Jodłowska
W. Trębicka,
I. Kryczka
12 Konkurs szkolny „Życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie” M. Fiuk
13 Szkolny Konkurs o Ziemi M. Fiuk
B. Piskorz - Kruk
14 Szkolny konkurs geograficzny "1 z 10 - Wędrujemy po mapie świata" B. Piskorz - Kruk
15 Dyktando w języku angielskim M. Łukasiewicz
A. Cymbor

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 15 września 2020 roku