Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Konkursy

OLIMPIADY i KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

I OLIMPIADY
1 Olimpiada Teologii Katolickiej ks. T. Kostecki
2 Olimpiada Franciszkańska ks. W. Sobieszek
3 Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce "Edu - elektra" J. Pycka
4 Olimpiada Wiedzy Technicznej W. Michalak
5 Olimpiada Informatyczna A. Nowak
G. Tokajuk
K. Jedrzejuk
D. Baj
II OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY, TURNIEJE
1 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” M. Woińska
2 Alfik Matematyczny J. Kacprzak
3 Międzynarodowy Konkurs Fizyczny "Lwiątko"

C. Alaba
J. Kuś
M. Pleszczyński

4 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym M. Ługowska
5 Sejm Dzieci i Młodzieży M. Ługowska
6 Ogólnopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” A. Misiak
M. Ługowska
A. Dreszer
W. Charczuk
7 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ks. B.Iwańczuk
T. Końko
8 Ogólnopolski Konkurs „Ośmiu wspaniałych” E. Wojciechowska
S. Matulaniec,
wychowawcy klas
9 PGE Turniej maszyn wodnych, PGE Turniej maszyn wiatrowych J. Pycka
M. Klimek
10 Wojewódzki Konkurs “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy M. Klimek
11 Turniej wiedzy o finansach i ekonomii “Sukces na bank” W. Dmowska
12 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom” J. Nicewicz
13 Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych W. Dmowska
14 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej J. Pycka
15 Ogólnopolski konkurs “Młody Innowator” W. Michalak
16 Ogólnopolski Konkurs GALILEO z chemii (Centrum Edukacji Szkolnej W-wa) M. Fiuk
B. Piskorz-Kruk
17 Bóbr - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny A. Nowak
18 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “FOX” W. Rucińska
III KONKURSY SZKOLNE
1 Szkolny konkurs „Mistrz Czytania” E. Kosyl
A. Wyrzykowska
2 Szkolny etap konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy S. Lipińska
3 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Impreza organizowana przez UPH w Siedlcach. K. Łęczycka
4 Szkolne czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej S. Lipińska
5 Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Słowem Rymkiewicz" M. Olczak
E. Jastrzębska-Pypowska
A. Wyrzykowska
6 Miejski Konkurs recytatorski “Dar i tajemnica Zaduszki”, OKR, Kamień Wiary B. Mazurkiewicz
M. Zgorzałek
M. Cieślik
7 Szkolny Konkurs Wiedzy o USA M. Kisielińska
K. Talacha
D. Szczerkowska
8 Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych A. Bryłka
A. Pawluk
A. Rydzewska
J. Kuźmiuk
9 „Wędrujemy po mapie świata” – szkolny konkurs geograficzny B. Piskorz-Kruk
10 Konkurs szkolny „Życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie” M. Fiuk
11 "Wyrażam się" - konkurs poprawności językowej nauczyciele bibliotekarze
12 Diecezjalny konkurs ekologiczny o encyklice "Laudato si" T. Końko
13 Szkolny konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu" nauczyciele bibliotekarze
14 Międzyszkolny konkurs "Dziedzictwo epok" B. Mazurkiewicz
15 Przyszłowia rosyjskie - mądrość ludowa J. Jodłowska
I. Kryczka
16 Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego A. Cymbor
M. Staręga

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 13 września 2023 r.