Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kierunki kształcenia

Technikum nr 13 Liceum OgólnokształcąceBranżowa szkoła 1 stopnia nr 1