Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Rekrutacja

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2023/2024

Rozpoczynamy rekrutację uczniów ponadpodstawowych szkół siedleckich do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach na rok szkolny 2023/2024.

Kandydaci do zamieszkania w internacie składają podanie o przyjęcie do internatu (druk podania dostępny na naszej stronie internetowej) do sekretariatu ZSP nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 11, pozakończonej rekrutacji do klas pierwszych, nie później niż do 26 lipca 2023 r.

Listy osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2023/2024 dostępne będą w sekretariacie ZSP nr 1 w Siedlcach od 27 lipca 2023 r.

W miarę posiadania wolnych miejsc od 1 sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca (zasady rekrutacji jak wyżej).

Dane kontaktowe:
Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach
ul. Lelewela 18
08-110 Siedlce

Telefony kontaktowe:
25 794 34 97 , 25 794 34 98 – internat
25 794 32 51 – sekretariat szkoły
adres: https://www.zsp1.siedlce.pl/szkola/internat/rekrutacja
email : internat@zsp1.siedlce.pl

ZAPRASZAMY!