Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

50 zł

uczniowie będą ubezpieczeni w TU COMPENSA S.A.

suma ubezpieczenia

20 000 złotych

Wpłaty zbiorczo od całej klasy przyjmowane są w księgowości szkoły do 22.X.2019r.

UWAGA! Uczniowie, którzy nie dokonają wpłaty w terminie, nie będą ubezpieczeni.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ