Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

55 zł

uczniowie będą ubezpieczeni od 01.09.2021 do 31.08.2022 w TU COMPENSA S.A.

suma ubezpieczenia

20 000 złotych

Wpłaty zbiorczo od całej klasy przyjmowane są w księgowości szkoły do 15.X.2021 r.

UWAGA! Uczniowie, którzy nie dokonają wpłaty w terminie, nie będą ubezpieczeni.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW