Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Ważne telefony i adresy

LOKALNE:

OGÓLNOPOLSKIE:

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Aleja Solidarności 77
  00 - 090 Warszawa
  TEL. CENTRALA (+ 48 22) 55 17 700
  fax (+ 48 22) 827 64 53
  INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
  biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Przemysłowa 30/32
  telefon: (22) 583 66 00
  fax: (22) 583 66 96
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0815-1615.

 • NIEBIESKA LINIA tel. 0 800 120 002,

  www.niebieskalinia.info Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynne poniedziałek – sobota 1000-2200 , niedziela i święta 800 -1600 (bezpłatne)

 • NARKOTYKI - NARKOMANIA tel. 0801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania codziennie w godz. 1600 - 2100 (bezpłatne)

 • POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA tel. 0800 120 226 (bezpłatne)