Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kadra

Kierownik internatu:

mgr Beata Skrobecka

Wychowawcy:

mgr Joanna Hodun-Wąsowska
mgr Anna Nasiłowska
mgr Elżbieta Tkaczenko
mgr Katarzyna Szczygieł
mgr Ilona Gontarska-Harasim
mgr Anna Pleszczyńska
mgr Rafał Toczyski