Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Branżowa Szkoła I stopnia

Mechanik monter maszyn i urządzeńElektrykMechatronikElektromechanik