Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kontakt

Adres

ul. Lelewela 18
08-110 Siedlce

Dane kontaktowe

tel. 25 794 34 98 - portiernia
tel. 25 794 34 97 - kierownik

internat@zsp1.siedlce.pl