Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Nie pozwól wygrać depresji

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Depresja u młodzieży jest poważną chorobą, występującą wskutek działania czynników genetycznych, rodzinnych, osobowościowych i sytuacyjnych.

W skrajnych przypadkach może prowadzić do samobójstwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z pomocą młodym ludziom został stworzony „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

  • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
  • konsultacja ze specjalistą,
  • sesje terapeutyczne,
  • podsumowanie terapii,
  • edukacja zdrowotna,
  • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń dostępne są pod linkiem:

https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.