Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Liceum Ogólnokształcące

Klasa wojskowa