Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Matura

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2024 roku:

Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE

Instrukcja składania e-deklaracji (2.88 MB, PDF)

Proszę maturzystów o zapoznanie się z nimi.

Monika Jankowska