Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Samorząd uczniowski

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego - Sebastian Gil kl. 3 tb

Zastępca Przewodniczącego - Sandra Olszak kl. 3 lb

Zastępca Przewodniczącego - Michał Ścięgosz kl. 2 bt

Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni: mgr Czesław Alaba