Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Samorząd uczniowski

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego - Sandra Pniewska, kl. 2bLO

Zastępca Przewodniczącego - Sebastian Gil kl. 2 tb

Zastępca Przewodniczącego - Mateusz Połok kl. 3 dt

Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni: mgr Czesław Alaba