Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Samorząd uczniowski

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego - Jakub Solka, kl. 2 dt

Zastępca Przewodniczącego - Maksymilian Pleszczyński kl. 2 it

Zastępca Przewodniczącego - Jakub Kwiatek kl. 2 dt

Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni: mgr Czesław Alaba