Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Dni wolne

Rok szkolny 2023/2024
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Tabela zawiera listę dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

LP.

Data
1 2 listopada
2 3 listopada
3 22 grudnia
4 21 marca
5 2 maja
6 7 maja
7 8 maja
8 9 maja
9 13 maja
10 31 maja