Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Dni wolne

Rok szkolny 2019/2020
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Tabela zawiera listę dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

LP.

III LO
i Technikum nr 1

Branżowa Szkoła i Stopnia nr 1

1
2
3
4
5
6