Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Dni wolne

Rok szkolny 2022/2023
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Tabela zawiera listę dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

LP.

Data
1 31 października
2 22 grudnia
3 21 marca
4 2 maja
5 4 maja
6 5 maja
7 8 maja
8 9 maja
9 9 czerwca
10 19 czerwca