Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Dni wolne

Rok szkolny 2019/2020
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Tabela zawiera listę dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

LP.

III LO
i Technikum nr 1

Branżowa Szkoła i Stopnia nr 1

1 2 stycznia 2020 r. 2 stycznia 2020 r.
2 3 stycznia 2020 r. 3 stycznia 2020 r.
3 8 czerwca 2020 r. 8 czerwca 2020 r.
4 9 czerwca 2020 r. 9 czerwca 2020 r.
5 10 czerwca 2020 r. 10 czerwca 2020 r.
6 23 czerwca 2020 r. 23 czerwca 2020 r.