Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Współpraca i patronat

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Współpraca w ramach Klasy Wojskowej

PGNIG Termika

Patronat nad zawodem Technik Energetyk

PGE Energia Odnawialna S.A.

Patronat nad zawodem Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Stadler

Patronat nad zawodami MechatronikElektryk

Bozamet

Patronat nad zawodami ŚlusarzMechanik-Monter Maszyn i Urządzeń