Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Współpraca i patronat

Współpraca w ramach Klasy Wojskowej

Patronat nad zawodem Technik Energetyk

Patronat nad zawodem Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Patronat nad zawodami MechatronikElektryk

Patronat nad zawodami ŚlusarzMechanik-Monter Maszyn i Urządzeń