Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kalendarz

SEMESTR I
wrzesień
odpowiedzialny
2
poniedziałek
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Ł. Jóźwiak
M. Fiuk
I. Kryczka
12
czwartek
Rada Pedagogiczna - 16:35
dyrektor
17
wtorek
Obchody rocznicy 17 września - udział w uroczystościach miejskich
A. Misiak
24
wtorek
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych:
16:00 - po szkole podstawowej
16:45- po gimnazjum
dyrektor
wychowawcy klas
24
wtorek
Szkolenie maturzystów (procedury egzaminu, dostosowania warunków):
12.10 - 4at, 4ct, 4dt, 4mt
13.15 - 4it, 4tt, 3alo, 3blo
B. Kokoszkiewicz
26
czwartek
Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych - 16:30
B. Kokoszkiewicz
26
czwartek
DO
Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
wychowawcy klas
30
poniedziałek
DO
Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora
wychowawcy klas
30
poniedziałek
DO
Wybór Samorządu Uczniowskiego
opiekun Samorządu Uczniowskiego
30
poniedziałek
DO
Wybór Prezydium Rady Rodziców
przewodniczący Rady Rodziców
30
poniedziałek
Składanie deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
październik
odpowiedzialny
11
piątek
Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
E. Godziewska
M. Fiuk
I. Kryczka
M. Piskorz
14
poniedziałek
Dzień Edukacji Narodowej

17
czwartek
Dzień Papieski
ks. Jan Kluska
listopad
odpowiedzialny
1
piątek
Wszystkich Świętych

11
poniedziałek
Narodowe Święto Niepodległości

12
wtorek
Uroczystość szkolna z okazji 101-lecia Odzyskania Niepodległości, ślubowanie uczniów klasy wojskowej
E. Godziewska
A. Misiak
Ł. Jóźwiak
M. Murawski
21
czwartek
Zebrania z rodzicami - klasy pierwsze - 16:30
Zebrania z rodzicami - pozostałe klasy - 17:30
wychowawcy klas
22
piątek
Święto Szkoły
dyrektor
E. Godziewska
Ł. Jóźwiak
M. Szmitkowski
wychowawcy klas
22
piątek
Rada Pedagogiczna (szkoleniowa) - 12:30
dyrektor
grudzień
odpowiedzialny
4
środa
DO
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
5
czwartek
Dyżur dla rodziców uczniów klas maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
12
czwartek
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
13
piątek
Szkolny program z okazji rocznicy stanu wojennego
I. Dziedzic-Myka
B. Mazurkiewicz
13
piątek
Zakończenie semestru w klasach maturalnych

16
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 16:35
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
20
piątek
Szkolny program wigilijny
E. Godziewska
M. Zgorzałek
M. Piskorz
Ł. Jóźwia
20
piątek
Wigilie klasowe
wychowawcy klas
23
poniedziałek
31
wtorek
DO
Zimowa przerwa świąteczna

styczeń
odpowiedzialny
1
środa
Nowy Rok

2
czwartek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3
piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16
czwartek
DO
Wystawienie propozycji ocen semestralnych
nauczyciele uczący w klasach
16
czwartek
Dyżur dla rodziców
wychowawcy klas
16
czwartek
Próbne egzaminy maturalne.
B. Kokoszkiewicz
23
czwartek
DO
Wystawienie ocen śródrocznych
nauczyciele
24
piątek
Zakończenie semestru pierwszego w klasach niematuralnych

27
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas niematuralnych - 16.35
Rada Plenarna
dyrektor
27
poniedziałek
Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
R. Polański
SEMESTR II
28
wtorek
Zebrania z rodzicami - klasy pierwsze
Zebrania z rodzicami - pozostałe klasy
wychowawcy klas
luty
odpowiedzialny
7
piątek
DO
Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
10
poniedziałek
23
niedziela
DO
Ferie zimowe

28
piątek
Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych
A. Misiak
W. Charczuk
marzec
odpowiedzialny
31
wtorek
DO
Rekolekcje
katecheci
kwiecień
odpowiedzialny
8
środa
Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych, dyżur dla rodziców
wychowawcy klas maturalnych
8
środa
pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
katecheci
9
czwartek
14
wtorek
DO
Wiosenna przerwa świąteczna

17
piątek
Dzień Otwarty Szkoły
M. Szmitkowski
20
poniedziałek
DO
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
21
wtorek
Spotkanie dyrekcji z maturzystami
B. Kokoszkiewicz
22
środa
Rada szkoleniowa - procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego - 16:35
B. Kokoszkiewicz
22
środa
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 16:35
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
24
piątek
Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych
E. Godziewska
Ł. Jóźwiak
30
czwartek
Uroczystość szkolna z okazji Święta 3 Maja
M. Ługowska
maj
odpowiedzialny
1
piątek
Święto Pracy

3
niedziela
Święto Konstytucji 3 Maja

czerwiec
odpowiedzialny
8
poniedziałek
10
środa
DO
Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
B. Kokoszkiewicz
8
poniedziałek
29
poniedziałek
DO
Egzamin maturalny - część pisemna

10
środa
DO
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
nauczyciele uczący w klasach
10
środa
Dyżur dla rodziców.
wychowawcy klas
11
czwartek
Święto Bożego Ciała

19
piątek
Wystawienie ocen końcowych.
nauczyciele
22
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna - 16:35
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
22
poniedziałek
Egzamin zawodowy - część praktyczna - model „d”
R. Polański
23
wtorek
Egzamin zawodowy - część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
R. Polański
24
środa
9
czwartek
DO
Egzamin zawodowy - część praktyczna - model „w”, „wk” i „dk”
R. Polański
26
piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
E. Godziewska
Ł. Jóźwiak
30
wtorek
Rada Pedagogiczna Plenarna - 9:00
dyrektor
lipiec
odpowiedzialny
31
piątek
DO
Wydawanie świadectw dojrzałości
wychowawcy klas maturalnych
sierpień
odpowiedzialny
18
wtorek
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
B. Kokoszkiewicz
20
czwartek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor
24
poniedziałek
25
wtorek
DO
Egzaminy poprawkowe
R. Polański
27
czwartek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor