Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kalendarz

SEMESTR I
wrzesień
odpowiedzialny
4
poniedziałek
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
dyrektor szkoły
13
środa
Rada Pedagogiczna - 16:40
dyrektor szkoły
20
środa
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
wychowawcy klas
26
wtorek
Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych
wychowawcy klas
26
wtorek
Zebranie Rady Rodziców - 17:15 (sala audiowizualna)

28
czwartek
DO
Szkolenie maturzystów (procedury egzaminu, dostosowania warunków)
M. Jankowska
22
piątek
DO
Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
wychowawcy klas
29
piątek
DO
Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora
wychowawcy klas
29
piątek
DO
Wybór Samorządu Uczniowskiego
opiekun Samorządu Uczniowskiego
29
piątek
DO
Wybór Prezydium Rady Rodziców
przewodniczący Rady Rodziców
30
sobota
Zjazd Absolwentów i Nauczycieli

październik
odpowiedzialny
2
poniedziałek
DO
Składanie deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
13
piątek
Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
E. Godziewska
17
wtorek
Dzień Papieski
katecheci
listopad
odpowiedzialny
10
piątek
Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
E. Godziewska
11
sobota
Narodowe Święto Niepodległości

23
czwartek
Zebrania z rodzicami (godzina 17:30)
wychowawcy klas
29
środa
Święto Szkoły (lekcje do godz. 14:05)
dyrektor szkoły
29
środa
Rada szkoleniowa (godzina 14:15)
dyrektor szkoły
30
czwartek
DO
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
grudzień
odpowiedzialny
12
wtorek
DO
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
15
piątek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych (godzina 16:40)
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
15
piątek
DO
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach niematuralnych
nauczyciele uczący w klasach niematuralnych
21
czwartek
Szkolny program wigilijny. Wigilie klasowe.
E. Godziewska
23
sobota
31
niedziela
DO
Zimowa przerwa świąteczna

styczeń
odpowiedzialny
8
poniedziałek
DO
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach niematuralnych
nauczyciele
9
wtorek
20
sobota
DO
Egzaminy zawodowe
R. Polański
11
czwartek
Rada klasyfikacyjna dla klas niematuralnych. Rada Plenarna - 16:40
dyrektor szkoły
12
piątek
Zebrania z rodzicami - 16:45
wychowawcy klas i nauczyciele uczący w klasach niematuralnych
15
poniedziałek
28
niedziela
DO
Ferie zimowe

SEMESTR II
luty
odpowiedzialny
7
środa
DO
Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
marzec
odpowiedzialny
1
piątek
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

21
czwartek
Rada szkoleniowa (godzina 9:00)
dyrektor szkoły
27
środa
DO
Rekolekcje
katecheci
27
środa
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
katecheci
28
czwartek
2
wtorek
DO
Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień
odpowiedzialny
5
piątek
DO
Wystawienie propozycji ocen końcowych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
13
sobota
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

17
środa
DO
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
18
czwartek
Zebrania z rodzicami klas niematuralnych
wychowawcy klas
22
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
26
piątek
Zakończenie edukacji w klasach maturalnych
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
30
wtorek
Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Ewa Godziewska
nauczyciele historii
29
poniedziałek
Dzień Otwarty
M. Szmitkowski
maj
odpowiedzialny
7
wtorek
24
piątek
DO
Matura
dyrektor szkoły
31
piątek
DO
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach niematuralnych
nauczyciele uczący w klasach niematuralnych
czerwiec
odpowiedzialny
3
poniedziałek
19
środa
DO
Egzaminy zawodowe
R. Polański
12
środa
DO
Wystawienie ocen końcoworocznych
nauczyciele
17
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
21
piątek
Zakończenie roku szkolnego
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
25
wtorek
Rada Plenarna - 9.00
dyrektor szkoły
lipiec
odpowiedzialny
9
wtorek
Wydawanie maturzystom świadectw i informacji o wynikach
wychowawcy klas maturalnych
sierpień
odpowiedzialny
19
poniedziałek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor szkoły
20
wtorek
Poprawkowy egzamin maturalny - cz. pisemna
dyrektor szkoły
21
środa
Poprawkowy egzamin maturalny - cz. ustna
dyrektor szkoły
26
poniedziałek
27
wtorek
DO
Egzaminy poprawkowe
R. Polański
29
czwartek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor szkoły