Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Kalendarz

SEMESTR I
wrzesień
odpowiedzialny
1
czwartek
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
dyrektor szkoły
15
czwartek
Rada Pedagogiczna - 17:30
dyrektor szkoły
22
czwartek
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych:
godz. 16:00 - rodzice uczniów liceum
godz. 16:30 - klasa 1dt, 1it, 1kt, 1mt, 1tt
godz. 17:00 - klasa 1at, 1bt, 1ct, 1gd, 1be
wychowawcy klas
27
wtorek
Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych:
godz. 16:00 - liceum
godz. 16:30 - klasa 4at, 4bt, 4ct, 4mt
godz. 17:00 - klasa 4dt, 4it, 4tt
wychowawcy klas
27
wtorek
Szkolenie maturzystów (procedury egzaminu, dostosowania warunków)
M. Jankowska
23
piątek
DO
Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
wychowawcy klas
30
piątek
DO
Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora
wychowawcy klas
30
piątek
DO
Wybór Samorządu Uczniowskiego
opiekun Samorządu Uczniowskiego
30
piątek
DO
Wybór Prezydium Rady Rodziców
przewodniczący Rady Rodziców
30
piątek
DO
Składanie deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
październik
odpowiedzialny
13
czwartek
Rada pedagogiczna - godz. 13.30

13
czwartek
Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
E. Godziewska
14
piątek
Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

17
poniedziałek
Dzień Papieski
katecheci
listopad
odpowiedzialny
10
czwartek
Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
E. Godziewska
11
piątek
Narodowe Święto Niepodległości

23
środa
Zebrania z rodzicami - 17:30
wychowawcy klas
25
piątek
Święto Szkoły - 8:00-13:00
dyrektor szkoły
25
piątek
Rada szkoleniowa - 13:00
dyrektor szkoły
grudzień
odpowiedzialny
5
poniedziałek
DO
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
14
środa
DO
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
16
piątek
Zakończenie semestru w klasach maturalnych

19
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 17:30
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
21
środa
Szkolny program wigilijny. Wigilie klasowe
E. Godziewska
23
piątek
31
sobota
DO
Zimowa przerwa świąteczna

styczeń
odpowiedzialny
9
poniedziałek
DO
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach niematuralnych
nauczyciele uczący w klasach niematuralnych
10
wtorek
Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Rafał Polański
18
środa
DO
Wystawienie ocen śródrocznych
nauczyciele
20
piątek
Zakończenie pierwszego semestru w klasach niematuralnych

SEMESTR II
23
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas niematuralnych. Rada Plenarna. - godz. 15:50
dyrektor
26
czwartek
Zebrania z rodzicami
wychowawcy klas
luty
odpowiedzialny
7
wtorek
DO
Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych
wychowawcy klas maturalnych
13
poniedziałek
26
niedziela
DO
Ferie zimowe

marzec
odpowiedzialny
1
środa
8
czwartek
DO
Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych

21
wtorek
Rada szkoleniowa - 9:00
dyrektor szkoły
31
czwartek
DO
Rekolekcje
katecheci
kwiecień
odpowiedzialny
5
środa
pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
katecheci
6
czwartek
11
wtorek
DO
Wiosenna przerwa świąteczna

7
piątek
DO
Wystawienie propozycji ocen końcowych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
13
czwartek
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

19
środa
DO
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
20
czwartek
Zebrania z rodzicami klas niematuralnych
wychowawcy klas
21
piątek
Dzień Otwarty
Mateusz Szmitkowski
24
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
dyrektor
wychowawcy klas maturalnych
nauczyciele uczący w klasach maturalnych
28
piątek
Zakończenie edukacji w klasach maturalnych
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
28
piątek
Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
E. Godziewska
maj
odpowiedzialny
4
czwartek
22
poniedziałek
DO
Egzaminy maturalne
dyrektor szkoły
czerwiec
odpowiedzialny
2
piątek
DO
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach niematuralnych
nauczyciele uczący w klasach niematuralnych
14
środa
Wystawienie ocen końcowych
nauczyciele
19
poniedziałek
Rada klasyfikacyjna
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
23
piątek
Zakończenie roku szkolnego
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
27
wtorek
Rada Plenarna - 9:00
dyrektor szkoły
lipiec
odpowiedzialny
7
piątek
Wydawanie maturzystom świadectw i informacji o wynikach
wychowawcy klas maturalnych
sierpień
odpowiedzialny
21
poniedziałek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor szkoły
21
poniedziałek
Poprawkowy egzamin maturalny część ustna
dyrektor szkoły
22
wtorek
Poprawkowy egzamin maturalny część pisemna
dyrektor szkoły
23
środa
24
czwartek
DO
Egzaminy poprawkowe
R. Polański
29
wtorek
Rada Pedagogiczna - 9:00
dyrektor szkoły