Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Baza szkolna

 • 41 sal dydaktycznych
 • 4 pracownie specjalistyczne
 • 5 pracowni informatycznych z dostępem do internetu
 • 3 sale multimedialne z dostępem do internetu
 • 3 sale gimnastyczne
 • ścianka do wspinaczki wysokogórskiej
 • świetlica
 • biblioteka i czytelnia
 • sala audiowizualna
 • sala konferencyjna
 • 2 boiska sportowe
 • radiowęzeł
 • internat
 • Uczniowie klas technikum odbywają praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy. Zajęcia praktyczne w technikum i zasadniczej szkole zawodowej odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego.