Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

koło PCK

Działalność Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole i Internacie ZSP nr 1 w Siedlcach.

Koło PCK ma za zadanie:

  • Propagowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.
  • Edukacja młodzieży w zakresie pierwszej pomocy.
  • Promowanie zdrowego stylu życia.
  • Kształtowanie wśród uczniów altruistycznych i aktywnych postaw, oraz zachowań przejawiajacych wrażliwość na los drugiego człowieka, gotowość do niesienia pomocy.
  • Włączanie młodzieży w akcje honorowego oddawania krwi.
  • Przeprowadzanie akcji w szkole oddawania krwi w specjalnym ambulansie.
  • Zbiórka odzieży dla potrzebujących.
  • Zbiórka pieniędzy do puszek.
  • Zaznajomienie i zapoznanie uczniów z problemami osób starszych.

Koło PCK w naszej szkole działa już od 2014 roku.

Uczniowie naszej szkoły regularnie oddają krew w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach, za co szkoła otrzymała liczne Puchary, Dyplomy i Wyróżnienia. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w akcjach, które mają na celu pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków PCK, oraz włączania się we wszystkie akcje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Rafał Toczyski