Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności internatu

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2022/2023

środa, 06 lipca 2022

Rozpoczynamy rekrutację uczniów ponadpodstawowych szkół siedleckich do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach na rok szkolny 2022/2023.

Zasady rekrutacji:

Dotychczasowi mieszkańcy potwierdzają chęć zamieszkania w internacie składając podanie o przyjęcie do internatu u kierownika internatu do dnia 24 czerwca 2022 r.

Kandydaci do zamieszkania w internacie składają podanie o przyjęcie do internatu do sekretariatu ZSP nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 11, po zakończonej rekrutacji do klas pierwszych, nie później niż do 15 sierpnia 2022 r.

Listy osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2022/2023 dostępne będą w sekretariacie ZSP nr 1 w od 16 sierpnia 2022 r.

Dane kontaktowe

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

ul. Lelewela 18

08-110 Siedlce

Telefony kontaktowe :

25 794 34 97 , 25 794 37 98 – internat

25 794 32 51 – sekretariat szkoły

Wzory dokumentów i zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Internatu ZSP nr 1 w zakładce REKRUTACJA.

adres: https://www.zsp1.siedlce.pl/szkola/internat/rekrutacja

email : internat@zsp1.siedlce.pl

ZAPRASZAMY!