Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2021/2022

środa, 30 czerwca 2021

Rekrutacja 2021/2022

Rozpoczynamy rekrutację uczniów ponadpodstawowych szkół siedleckich do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach na rok szkolny 2020/2021.

Zasady rekrutacji:

  1. Dotychczasowi mieszkańcy potwierdzają chęć zamieszkania w internacie składając podanie o przyjęcie do internatu u kierownika internatu do dnia 25 czerwca 2021 r.

  2. Kandydaci do zamieszkania w internacie składają podanie o przyjęcie do internatu do sekretariatu ZSP nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 11, po zakończonej rekrutacji do klas pierwszych, nie później niż do 15 sierpnia 2021 r.

  3. Listy osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2021/2022 dostępne będą od 17 sierpnia 2021 r.

Dane kontaktowe:

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

ul. Lelewela 18

08-110 Siedlce

Telefony kontaktowe :

25 794 34 97 , 25 794 37 98 – internat

25 794 32 52 – sekretariat szkoły

Wzory dokumentów i zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Internatu ZSP nr 1 w zakładce REKRUTACJA.

adres: https://www.zsp1.siedlce.pl/szkola/internat/rekrutacja,

email : internat@zsp1.siedlce.pl,


ZAPRASZAMY!