Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Technik teleinformatyk

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

30 osób

CZAS TRWANIA

5 lat

KWALIFIKACJE

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy,
  • fizyka.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • matematyka
  • informatyka

JĘZYK OBCY

  • język angielski (obowiązkowy)
  • język niemiecki lub rosyjski (kontynuacja)

INFORMACJE DODATKOWE

uczniowie klas trzeciej i czwartej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI O ODDZIALE