Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Technik mechanik

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

15 osób

CZAS TRWANIA

5 lat

KWALIFIKACJE

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy,
  • fizyka.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • matematyka,
  • fizyka.

JĘZYK OBCY

  • język angielski (obowiązkowy)
  • język niemiecki lub rosyjski (kontynuacja)

INFORMACJE DODATKOWE

  • uczniowie klas trzeciej i czwartej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy.
  • absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

WIĘCEJ INFORMACJI O ODDZIALE