Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

15 osób

CZAS TRWANIA

3 lata

KWALIFIKACJE

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy,
  • zajęcia technoiczne.

JĘZYK OBCY

język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa objęta patronatem firmy Bozamet Sp. z o.o. zapewniającej absolwentom zatrudnienie. W ramach sprawowanego patronatu firma Bozamet Sp. z o.o. będzie organizować w swojej firmie praktyczną naukę zwodu, a ponadto będzie wspierać uczniów w nauce, zapewniając zwrot kosztów ubezpieczenia, ubrania roboczego, a dla najlepszych uczniów będzie fundować stypendia.

WIĘCEJ INFORMACJI O ODDZIALE

PATRONAT