Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Elektryk

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

15 osób

CZAS TRWANIA

3 lata

KWALIFIKACJE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy,
  • zajęcia technoiczne.

JĘZYK OBCY

język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

WIĘCEJ INFORMACJI O ODDZIALE

PATRONAT