Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Projekty Erasmus+

Lista uczestników projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcja 1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042048

wtorek, 31 maja 2022