Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Zmiana organizacji zajęć w klasach IV technikum

piątek, 06 listopada 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późniejszymi zmianami) w klasie IV technikum, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń–luty 2021 r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

W związku z tym dla uczniów klas 4at, 4bt, 4ct, 4dt, 4mt, 4tt zajęcia praktyczne od 9 do 29 listopada br. prowadzone będą w szkole lub Centrum Kształcenia Zawodowego, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie klas 4it i 4kt zajęcia praktyczne realizują zdalnie.