Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Zmiana organizacji zajęć w klasach III technikum i branżowej szkoły I stopnia

piątek, 16 kwietnia 2021

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 19.04-25.04 zajęcia praktyczne w klasach III technikum i branżowej szkoły i stopnia w naszej szkole, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w firmach Stadler i Bozamet będą prowadzone stacjonarnie. Pozostałe zajęcia odbywają się nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sposób prowadzenia zajęć po 25.04.2021 r. zależny będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.