Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Zasady naboru do klasy wojskowej

poniedziałek, 17 maja 2021

Oddział przygotowania wojskowego, który funkcjonuje w naszej szkole różni się sposobem naboru od pozostałych oddziałów. Oto najważniejsze zasady:

  • wnioski należy składać od 17 do 31 maja do godz. 15.00,
  • głównym kryterium przyjęcia do oddziału jest próba sprawności fizycznej (OPIS PRÓBY),
  • do próby podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybiorą w swoim wniosku klasę wojskową (bez względu na to, na którym miejscu),
  • osoby, które nie zgłoszą się na próbę sprawności fizycznej lub uzyskają negatywny wynik z wyżej wymienionej próby nie mają szans na zakwalifikowanie się do oddziału,
  • aby zostać dopuszczonym do próby należy złożyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POBIERZ) oraz zgodę rodziców (POBIERZ),
  • próba odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2021 r.. Dokładny termin podamy na stronie internetowej szkoły.