Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Wykład dr hab. Sergiusza Leończyka

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Uczniowie ZSP nr 1 na wykładzie dr hab. Sergiusza Leończyka, prof. Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach poświęconego kolei transsyberyjskiej i Polakom.

W ramach współpracy naszej szkoły z IH UPH w Siedlcach gościliśmy prof. dr hab. Sergiusza Leończyka-badacza polskiego osadnictwa na Syberii na przełomie XIX i XX wieku. Uczniowie klas liceum ogólnokształcącego i technikum naszej szkoły 6 kwietnia 2022 r. mieli okazję uczestniczyć w wykładzie prof. Sergiusza Leończyka i doktorantki Marty Czerwieniec-Ivasyk. Wykład został poświęcony historii kolei transsyberyjskiej i Polakom, którzy w dużym stopniu przyczynili się do powstania tej trasy liczącej ponad 9 tys. km. Prelegenci zapoznali słuchaczy z terminem Syberia oraz losami Polaków, którzy trafili tam w ramach represji rosyjskich po powstaniu listopadowym a zwłaszcza styczniowym. Wykład został poparty ciekawą prezentacją ilustrującą etapy budowy tej trasy, w której zaprezentowano nazwiska Polaków, prof. Sergiusz Leończyk przywołał sylwetkę znanego Polaka, Noblistę w dziedzinie literatury Czesława Miłosza, który jako dziecko z rodzicami w 1913 r. odbył podróż trasą transsyberyjską do Krasnojarska.

Fotorelacja

Opracował:

(-) Wiesław Charczuk