Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

VIVAT 3 MAJA!

niedziela, 03 maja 2020

Mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Formalna nazwa uchwalonego aktu brzmi – Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku. Twórcy ustawy nie uważali jej za dzieło doskonałe. Pragnąc zachować stabilizację ustroju na najbliższe lata, by umocnić tworzone struktury i zapewnić im efektywność, liczyli się z możliwością doskonalenia jej w dalszej perspektywie. Konstytucja była również pierwszą próbą reformy, próbą przełamywania tradycyjnych rozwiązań, zakorzenionych poglądów czy utrwalonych koncepcji. Ograniczała rządy magnaterii, budowała sprawniejszy od poprzedniego aparat rządowo-administracyjny. Wbrew utrwalonym poglądom zaczęto dostrzegać obok szlachty, właścicieli ziemskich, także mieszczan i chłopów, których nieśmiało zaczęto włączać do narodu.

Nadzieje, jakie wiązali z uchwaleniem konstytucji jej twórcy, nie spełniły się. Utracie niepodległości nie zdołano zapobiec. Konstytucja 3 maja pozostała jednak w zbiorowej pamięci narodu jako wydarzenie ważne, warte przypomnienia, niezależnie od rozbieżnych ocen formułowanych w historiografii. Konstytucja ta bowiem jest testamentem politycznym, przekazującym następnym pokoleniom wartości, które w życiu narodu cenione są najwyżej – niezawisłość narodową, mówiąc językiem jej autorów – „wolność od hańbiących, obcej przemocy nakazów” oraz dobrze zorganizowane i sprawnie funkcjonujące państwo jako „gwaranta egzystencji politycznej Narodu”.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat powstania, zasad, znaczenia Konstytucji 3 maja przygotowanej przez ucznia klasy 1IT – Szymona Celińskiego.

https://docs.google.com/presentation/d/1H9U9WRbJtqiizKryhQT_JBA_sq58qxQwsaSBvlYDkU0/edit?usp=sharing

Monika Ługowska