Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Termin dodatkowy wydawania świadectw ukończenia szkoły

poniedziałek, 08 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. będą wydawane świadectwa
w klasach maturalnych:

godz. 9.00 – 11.00 – kl. 4ct

godz. 11.00 – 13.00 – kl. 4it

godz. 13.00 – 14.00 – kl. 4at

Po świadectwo proszę się zgłaszać wg ustalonego przez wychowawcę szczegółowego harmonogramu. Prosimy w związku z tym o kontakt z wychowawcą. Podczas odbioru świadectwa obowiązują zakrycie ust i nosa, rękawiczki oraz posługiwanie się własnym długopisem.

Wraz ze świadectwami wydawane będą inne nieodebrane dokumenty.