Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Rekolekcje Szkolne

czwartek, 11 marca 2021

Z wiadomych dla wszystkich przyczyn Rekolekcje szkolne nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie. By jednak nie zostawić społeczności szkolnej bez możliwości wysłuchania nauk rekolekcyjnych, zapraszamy Wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły do wysłuchania trzech katechez rekolekcyjnych. Ich głównym tematem jest: Abraham - ojcem naszej wiary. Zechciejmy przyjrzeć się naszej wierze w trzech kolejnych jej wymiarach - odsłonach:

katecheza 1 - powołanie: https://www.youtube.com/watch?v=4P2qRfoEYuE

katecheza 2- obietnica https://www.youtube.com/watch?v=gNnwxwbczbM

katecheza 3 - akeda/związanie: https://www.youtube.com/watch?v=F0tAThJUQfY&t=35s

Życzymy dobrych owoców płynących z wsłuchania się w nauki rekolekcyjne.