Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Organizacja zajęć od 22 marca

czwartek, 18 marca 2021

Informujemy, że forma prowadzenia zajęć w naszej szkole nie ulega zmianie od 22 marca.

Zajęcia w salach oznaczonych symbolem „@” będą prowadzone nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a pozostałe stacjonarnie w szkole.

Wszystkie zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego będą prowadzone stacjonarnie. Realizacja praktyki zawodowej również nie ulega zmianie.