Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Organizacja zajęć 29.03-11.04

piątek, 26 marca 2021

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 29.03-11.04 wszystkie zajęcia prowadzone w naszej szkole, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w firmach Stadler i Bozamet będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sposób prowadzenia zajęć po 11.04.2021 r. zależny będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.