Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Maturalny egzamin poprawkowy

poniedziałek, 09 sierpnia 2021

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek).

matematyka, język polski - sala 131 (mała sala gimnastyczna);

język angielski - sala 210

Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminów w terminie głównym.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 10 września 2021 r. w serwisie ZIU. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 10.09.2021 r. w godzinach 12.00 – 15.30.