Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Lekcja historii klasy 1 al w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

poniedziałek, 14 czerwca 2021

W dniu 9.06.2021 r. klasa 1 al uczestniczyła w lekcji historii w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Tematem lekcji były wystawy poświęcone dziejom Siedlec: „Siedleckie dzieje 1441-1939”, wielkim ssakom epoki lodowcowej: „Wielkie ssaki epoki lodowcowej” i historii siedleckiej motoryzacji: „Zarys historii motoryzacji w Siedlcach”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, którą poprowadził dr Andrzej Chojnacki dotyczącej dziejów Siedlec, miasta mającego swoisty klimat na przełomie XIX i XX w. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszył się plan miasta z 1811 r. pozyskany z Archiwum Głównego Akt Dawnych, kiedy Siedlce były miastem departamentowym Księstwa Warszawskiego; uczniowie mieli okazję zapoznać się z ówczesnym nazewnictwem ulic, zabudową architektoniczną w okresie, kiedy Siedlce były siedzibą departamentu Księstwa Warszawskiego. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali lekcji i obejrzeli eksponaty związane z ssakami epoki lodowcowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dopełnieniem lekcji muzealnej była informacja poświęcona historii siedleckiej motoryzacji. Uczniowie dowiedzieli się, że historia siedleckiej motoryzacji sięga 1905 r., ponadto mieli okazję naocznie zobaczyć unikatowe eksponaty pojazdów dwuśladowych. Ostatnim punktem zwiedzania była wystawa poświęcona 22 pułku piechoty, który uczestniczył w walkach polsko-bolszewickich 1919-1920 r. Ciekawostką była informacja o udziale siedlczanina Adama Żybury w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r.

GALERIA FOTO

Opracował:

Wiesław Charczuk